U bent hier

Nieuwe wetgeving maakt investeren in de Poolse biogasmarkt interessanter

De Poolse biogassector, die zich historisch gezien trager ontwikkelt, is klaar voor groei dankzij recente wetswijzigingen. Het belangrijkste doel van een speciale wet, die in 2023 van kracht werd, is om het investeringsproces te stroomlijnen en de bouw van agrarische biogasinstallaties aan te moedigen. Het ministerie van Landbouw schat dat er ongeveer 2.000 van dergelijke installaties kunnen worden gebouwd, wat aanzienlijk zal bijdragen aan de doorbraak van de sector. 

In 2023 waren er 125 producenten ingeschreven in het register van agrarisch biogas dat wordt bijgehouden door het Nationaal Centrum voor Agrarische Ondersteuning, die 150 installaties exploiteren met een gezamenlijke geïnstalleerde capaciteit van 144,8 MW. Ter vergelijking: Duitsland heeft enkele duizenden van dergelijke installaties. Het potentieel van biogas en biomethaan blijft dus onderbenut in Polen, vooral in het agrarische biogassegment.

De nieuwe wet, die gericht is op geïntegreerde agrarische biogasinstallaties binnen boerderijen, zal naar verwachting de bouw- en beheerprocessen vereenvoudigen. De wet moedigt het gebruik van lokale grondstoffen aan. Dit met als doel het aanzienlijke potentieel voor energieproductie op het platteland, dat bijna 93% van de oppervlakte van het land beslaat, te benutten. 

De wet staat particulieren die boerderijen beheren, ondernemers in de agrovoedingssector en energiecoöperaties toe om landbouwbiogasinstallaties op hun land te bouwen. Deze inclusieve aanpak opent perspectieven voor samenwerking en wil kapitaal aantrekken uit verschillende bronnen. Investeerders die voordeel halen uit de wet zullen versnelde besluitvormingsprocessen kunnen gebruiken, wat zorgt voor een vlotter verloop van bouwvoorwaarden, vergunningen en netaansluitingen. 

Het potentieel voor geïnteresseerde Vlaamse investeerders ligt in de samenwerking met Poolse entiteiten bij de bouw van landbouwbiogasinstallaties. De bepalingen van de wet creëren een gunstig klimaat voor dergelijke partnerschappen en bieden kansen voor duurzame investeringen in een sector die cruciaal is voor de energieonafhankelijkheid van Polen. 

Er zijn echter nog uitdagingen. Er is de noodzaak van een grondige analyse voorafgaand aan de investering, waarbij technische, financiële en milieuaspecten in overweging worden genomen. Het succes van een biogasinstallatie hangt af van een goed doordachte planning, en investeerders wordt geadviseerd om de technologie van de installaties af te stemmen op individuele behoeften en niet enkel op de subsidieprogramma's.

De selectieve inzameling van biologisch afbreekbaar afval die in 2017 in Polen werd ingevoerd, heeft mogelijkheden gecreëerd voor de productie van biogas uit gemeentelijk afval. Ondanks de invoering van het systeem is er nog steeds een onbenut potentieel, en de nieuwe wet introduceert formele en wettelijke voorwaarden voor biogasproductie uit gemeentelijk afval. 

Daarnaast wint de markt voor biomethaan in Polen aan kracht. Het technische potentieel voor de productie van biomethaan wordt geschat op 5 tot 8 miljard kubieke meter per jaar, maar er is nog geen operationele biomethaanfabriek in Polen. Dit vormt een onaangeboorde markt met een aanzienlijk potentieel voor buitenlandse investeerders. 

Tot besluit: de biogasmarkt in Polen ondergaat een transformatie met ondersteunende wetgeving en een focus op duurzame energieoplossingen. Vlaamse investeerders hebben de kans om bij te dragen tot deze groei, hetzij door samen te werken in landbouwbiogasprojecten, initiatieven rond huishoudelijk afval of door de onontgonnen biomethaanmarkt te verkennen. Nu Polen streeft naar een grotere energieonafhankelijkheid en milieuduurzaamheid, presenteert de biogassector zich als een veelbelovende weg voor strategische investeringen. 

Voor een beter inzicht in de zakelijke mogelijkheden in de Poolse biogas-/biomethaansector raden we aan het onlangs gepubliceerde rapport "Biogas and Biomethane in Poland" te raadplegen.

Bron : https://magazynbiomasa.pl/biogas-and-biomethane-in-poland-report-pobierz...

19 januari 2024