U bent hier

Maken de Noordwest-Russische havens hun potentieel als transithub waar?

De snelle stijging van het transitvrachtvervoer per spoor doorheen Rusland was een opmerkelijke trend in 2021. Al in de lente werd een nieuwe vrachtlijn vanuit de havens in Ruslands Verre Oosten in gebruik genomen voor trafiek naar Noord-Europa. Deze lijn, die een tussenstop maakt in Sint-Petersburg, was een rechtstreeks gevolg van de impact van de wereldwijde coronacrisis die globale supply chains stevig door elkaar schudde met lockdowns in verschillende havens, een mismatch tussen vraag en aanbod, de groeiende vraag naar zeetransport in China, een tekort aan beschikbare containers en andere disrupties.

Sommige vervoerders kozen ervoor om hun risico's op niet-tijdige levering te reduceren door cargo af te leiden van de congestie in de Chinese havens door deze via het spoor naar havens in Europees Rusland te brengen. Veel cargo-eigenaren waren erg tevreden met deze oplossing en gingen de voordelen inzien van spoorvervoer ten opzichte van zeetransporten. 

Dit creëert ontegensprekelijk kansen voor de zeehaven van Sint-Petersburg en de havens in de omringende Leningrad regio om verder uit te groeien tot een transithub voor goederen op weg naar de Baltische staten en Noord-Europa. Het zou de havens in deze zeker helpen als ze erin zouden slagen om diensten aan te bieden die een toegevoegde waarde betekenen voor cargo-eigenaren. De troeven waarover de Noordwest-Russische havens beschikken zijn op papier niet min: 700 miljoen consumenten in 38 landen kunnen binnen een week bereikt worden, ze vormen nu al de belangrijkste multimodale hub in Rusland, het eigen hinterland biedt met industriële centra en clusters ook flink wat afzetmogelijkheden en er is een pool van hoogopgeleide werkkrachten waaruit geput kan worden. 

13 januari 2022