U bent hier

Lancering van Access2Procurement tool - Canada

Op 21 september 2021 lanceerde de Europese Commissie Access2Procurement, een nieuwe uitbreiding van het Access2Markets-platform, dat tot doel heeft belangrijke en actuele informatie te verstrekken over openbare aanbestedingsmogelijkheden buiten de EU die openstaan voor Europese ondernemingen.

Access2Procurement, dat zich momenteel in een proeffase bevindt, zal vooral nuttig zijn voor kmo’s die minder toegang hebben tot aanbestedingsgerelateerde informatie in derde landen. De tool maakt deel uit van de inspanningen van de Europese Commissie om de mogelijkheden van Europese ondernemingen om buiten de grenzen van de EU handel te drijven, uit te breiden.

In deze eerste fase bevat de tool informatie over aanbestedingen van Canada waartoe EU-ondernemingen toegang hebben, op basis van de verbintenissen van Canada in het kader van zowel de 'WTO Overeenkomst inzake Overheidsopdrachten' (GPA) als het bilaterale CETA-verdrag tussen de EU en Canada. In een later stadium zullen nog andere landen in de tool worden opgenomen.

Met deze tool kan niet worden nagegaan welke overheidsopdrachten in derde landen worden uitgeschreven, maar wel of een Europees bedrijf gerechtigd is om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht buiten de EU. Het bedrijf moet de informatie verstrekken die gewoonlijk in een aanbestedingsbericht is opgenomen: de aanbestedende dienst, het onderwerp en de geraamde waarde van de aanbesteding.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de werking van deze tool, kan u dit melden via Tradepolinfo.

28 september 2021