U bent hier

Interessante Smart City-projecten in Denemarken

“Smart Aarhus” is de naam van een project dat in 2012 gelanceerd werd. Dit was een meer open en meer democratische benadering van een aantal belangrijke vragen i.vm. de ontwikkeling van de stad Aarhus. Er werden een aantal werkgroepen opgericht, bestaande uit burgers, researchers en bedrijven, die samen de uitdagingen van de stad moesten bespreken (bv. intelligente voorziening, open data, digitaal ondernemerschap, duurzame ontwikkeling, samenwerking tussen de openbare sector en de privésector). Smart Aarhus is een initiatief van de stad en niet één van de vele projecten van de gemeente. Door de burgers rechtstreeks te betrekken in het proces, zijn ze veel enthousiaster en voelen ze een “collective ownership”. Bovendien wordt sinds 2010 geprobeerd om ICT te integreren in de stad. Dit gebeurt o.a. via het research programma "Digital Urban Living" van de Universiteit van Aarhus. Een andere belangrijke speler is het Alexandra Institute, een privébedrijf dat in nauwe samenwerking met de stad en de universiteit ICT-innovatie gebaseerd op research en ervaringen van consumenten stimuleert. Het Alexandra Institute heeft het Smart City Lab opgericht en is nauw betrokken in een reeks projecten die door de EU worden gesubsidieerd, zoals bv. Outsmart, Internet of Things en het Smart City Santander project.

In Aarhus wordt ook de “Internet Week Denmark” georganiseerd. Het festival bestaat uit crowdsourced events. Bedrijven, universiteiten en niet-universitaire onderwijsinstellingen, netwerken en particulieren fungeren als gastheer voor events tijdens de festivalweek. Hierdoor wordt er kennis gedeeld, ontstaan er leerprocessen, sociale activiteiten en nieuwe professionele partnerships. Er wordt gefocust op hoe de internet-economie de groei en de jobcreatie beïnvloedt, alsook het ondernemerschap en het aantrekken van talenten. Maar het is ook een festival, voor de burgers en studenten, dat de digitale vorming en opleiding ondersteunt. Oorspronkelijk was de “Internet Week Denmark” een initiatief van Smart Aarhus.

Ook kleinere gemeenten werken met Smart City. De gemeente Albertslund werkt er al jaren mee en heeft o.a. in het industriële district Hersted Industripark het Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL) gevestigd. Dit is een testcenter voor verlichtingsoplossingen waar bedrijven in ware grootte kunnen zien hoe straatverlichting gebruikt kan worden in de toekomst. Ook voor investeringen doet de gemeente Albertslund beroep op Smart City. Zo was de straatverlichting in de gemeente na 40 jaar aan vervanging toe. In plaats van nieuwe straatlampen op te stellen, onderzocht de gemeente of men de straatverlichting ook voor andere zaken kon gebruiken. Met de nieuwe digitale infrastructuur kan men nu via hubs in verlichtingsmasten het verkeersgedrag registreren en bijsturen. Men kan nu ook de verlichting zodanig regelen dat er enkel licht in de straten is wanneer er mensen of auto’s zijn. Wanneer de volledige installatie van verlichtingsmasten klaar zal zijn, kan de gemeente in principe haar burgers gratis WIFI verlenen. Met deze digitale infrastructuur zal de gemeente Albertslund 80% besparen op kosten door het gebruik van LED-lampen en de mogelijkheid om de lichten anders af te stellen. Ook voor het milieu betekent dit een besparing van 70 à 80 % CO2. Onlangs heeft de gemeente besloten om DOLL uit te breiden met Smart Urban Services om verschillende Smart Cities-oplossingen uit te testen. Hersted Industripark zal bijgevolg een district worden dat gespecialiseerd is in digitale verkeersregeling en gedragsregistratie op een hele reeks vlakken.

De Smart City-projecten van de gemeente Vejle spreiden zich over een hele reeks thema’s. Een voorbeeld is “Smart mobility” waar in het centrum van de stad o.a. digitale parkingmogelijkheden voorzien zijn en intelligente verkeersmonitoring. Bovendien kunnen de zwakke weggebruikers via een digitaal platform verkeersproblemen bij de gemeente aankaarten. Met “Smart People uddannelse, openheid en competenties” probeert men om digitale media op nieuwe manieren te gebruiken binnen het onderwijs en de pedagogiek. De “SIM-projecten” richten zich enerzijds tot buitenlanders, die de Deense taal en cultuur willen leren, en anderzijds tot patiënten die niet meer kunnen spreken bv. als gevolg van een hersenbloeding. Zij kunnen via een digitaal rehabilitatieplatform opnieuw leren spreken waar en wanneer ze willen. Om het Smart City project te laten slagen moeten alle burgers de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Men probeert dan ook om alle bevolkingsgroepen “digitaal aan te kleden”, zodat zij alle instrumenten kunnen gebruiken. Met “Smart Living” kan men via intelligente speelplaatsen meten hoe goed de kinderen spelen in de verschillende zones van de speelplaatsen en eventueel bijsturen daar waar noodzakelijk is.

Vejle maakt deel uit van het “Resilient Cities” netwerk.

Een andere kleine gemeente die zeer actief is, is de gemeente Kalundborg. In samenwerking met SEAS NVE, The Danish Energy Association en The Smart Grid Company heeft de gemeente aan een Smart City project gewerkt om de energiedistributie op een open platform te leggen. Hierdoor kunnen de energiemaatschappijen hun innovatieve oplossingen op een gemeenschappelijk platform plaatsen. Het energiesysteem van de stad kan hierdoor energie van zon, wind, biogas en vele andere bronnen integreren en de burgers kunnen uit een reeks verschillende energie-oplossingen kiezen. Deze benadering maakt van de burgers in de gemeente “prosumers”, ze functioneren als energieconsumenten en als leveranciers van energie aan de energiegrid. De consumenten kunnen de periode waarin hun elektrische wagen moet opgeladen worden beheren. Elektrische wagen kunnen bv. opgeladen worden in periodes waar er te veel energie geproduceerd wordt of waar er weinig energie verbruikt wordt. Hierdoor krijgt men de meest voordelige prijs en ondersteunt men de duurzaamste oplossing.

Het eiland Bornholm is één van de meest populaire sites voor het testen van nieuwe groene technologie. Door de geografische locatie en goed ontwikkelde water-, verwarmings- en elektriciteitsvoorzieningssystemen is het eiland ideaal voor het testen van elektrische wagens, zonnepanelen, intelligente gebouwen en systemen die een grote rol spelen in Smart Cities. In 2015 is Bornholm Growth Forum een partnership aangegaan met ”Vaeksthus Greater Copenhagen” om een uniek berekeningssysteem te ontwikkelen. Dit systeem maakt het mogelijk om de testresultaten van Bornholm om te rekenen voor andere gelijkaardige locaties in de wereld. Een van de voorbeelden is Østkraft, de energiemaatschappij van Bornholm, die meewerkt aan een reeks internationale testprojecten over hoe men de stabiliteit van de energievoorziening kan behouden wanneer een groter percentage van de energievoorziening afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Met EcoGrid EU, een project van €26,8 miljoen, werden in 2000 huishoudens op het eiland computers geïnstalleerd voor het intelligente beheer van het energieverbruik. De consument kan een aantal zaken “aan” en “uit” schakelen afhankelijk van de prijs van de energie, waardoor hij actief betrokken is bij dit project.

Øresund Smart City Hub is een project met Deense en Zweedse partners die samenwerken aan nieuwe cleantech solutions die een oplossing kunnen bieden voor de uitdagingen in de Øresund-regio. Deze partners zijn Capital Region of Denmark, de gemeente Kopenhagen, de regio Sjælland, Copenhagen Cleantech Cluster, Lund Universiteit, Aalborg Universiteit, The Danish Technological University (DTU), Malmö gemeente en de Regio Skåne. Het project focust op de milieu- en klimaatproblemen in het grensgebied Denemarken/Zweden. Wanneer problemen geïdentificeerd zijn zal de Copenhagen Cleantech Cluster op basis van een triple helix model innovatieve platforms faciliteren. M.a.w. zullen de partners gevraagd worden om input te leveren en samen een oplossing te vinden. Het doel van dit project is om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving en tegelijkertijd een aantal commerciële mogelijkheden te creëren.

26 februari 2016