U bent hier

IMMOTISSIMO: dé belangrijkste immobiliënbeurs in Rijsel

Evolutie van de beurs
De beurs werd door 14.878 bezoekers bezocht, d.i. veel lager in vergelijking met de vorige editie in 2015 (nl. 16.500 bezoekers). Er waren ook minder exposanten aanwezig (130) in vergelijking met vorig jaar (150).

Voor de 21ste editie waren er 4 pijlers, die zich concreet vertalen onder volgende thema’s:

  • vastgoed nieuw: promotoren, constructeurs
  • vastgoed oud: immobiliën agentschappen, onafhankeljke mandatoren
  • financiering, patrimonium: financiële instellingen
  • beroepsfededaraties: notarissen, advocaten, architecten...

Tijdens de beurs werd een antwoord gegeven op volgende punten :

  • eigenaar worden: de lage interestvoeten en de stabilisering van de prijzen in de vastgoedmarkt in Frankrijk maken deze droom mogelijk en toegankelijk. Een particulier mag niet boven de 30% van zijn inkomsten afbetalen en moet ook rekenen op de notariskosten (3 à 4% voor nieuwbouw en 7 à 8% voor een aankoop van een bestaande woning). Naast de 'taxe d’habitation' moet de eigenaar ook de 'taxe foncière' betalen.
  • een patrimonium beheren: in het Frans heet dit 'gestion de patrimoine' of 'gestion de fortune' indien men over ruime middelen beschikt.
  • 'défiscalisation': men kan defiscaliseren via investeringen in vastgoed. Het doel is ook een patrimonium op te bouwen om bijvoorbeeld iets te kunnen schenken aan zijn kinderen, of een tweede verblijf te kunnen aanschaffen, of nog een bijkomend inkomen te kunnen verwerven om op die manier zijn pensioen aangenamer te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een appartement te kopen, waarvan de huur de lening kan afbetalen. Er bestaan verschillende wettelijke kaders om dit waar te maken, zoals de 'Lois Scellier, Robien en Duflot', die veel fiscale voordelen met zich meebrengen.

Persoonlijke appreciatie

Deze publieksbeurs is goed georganiseerd en kan op een ruime belangstelling rekenen van professionelen uit voornamelijk  (Noord)-Frankrijk, zij vormen dan ook de belangrijkste doelgroep van deze beurs.

Aanbeveling

Immotissimo is voor Vlaamse bedrijven de dichtsbijzijnde gespecialiseerde beurs in Frankrijk voor wat betreft de immobiliënsector en aanverwante diensten. Gelet op de nabijheid is een bezoek of deelname zeker aan te bevelen voor Vlaamse bedrijven actief in deze sector en tevens een goede manier om een beter zicht te krijgen van deze markt.

1 april 2016