U bent hier

Het consumptiepatroon na de gezondheidscrisis in Frankrijk

EY heeft de resultaten van de nieuwe editie van de EY Future Consumer Index gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 14.000 consumenten in 20 landen. De index geeft het veranderde consumentengevoel en –gedrag aan die door de gezondheidscrisis werden gecreëerd. Bovendien identificeert EY ook de nieuwe consumentensegmenten die ontstaan zijn post-COVID.

Bezorgdheid betreft duurzame ontwikkeling

Uit de resultaten blijkt dat 61% van de Fransen zich meer bezighoudt met duurzaamheid bij hun aankopen dan de andere 50% ontwikkelde landen. Ook werd aangegeven dat 79% van de consumenten niet over goede informatie beschikt om beslissingen te maken wat duurzaamheid betreft. Uit de enquête blijkt ook dat:

 • 44% van de ondervraagde consumenten zich bezig wil houden met de klimaatverandering en de gevolgen ervan;
 • 36% belang hecht aan duurzaam gebruik van ecosystemen en aan het behoud van de  biodiversiteit;
 • 31% van de respondenten bezorgd is over het behoud van de oceanen.

De bezorgdheid van de consumenten is bovendien niet enkel gebaseerd op het milieu, maar ook op mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

Jongeren veranderen hun levensstijl

Jongeren zijn sneller geneigd om informatie op te zoeken over duurzaamheid dan ouderen. Bovendien zullen ze bepaalde producten en/of diensten eerder vermijden als die niet voldoen aan hun verwachtingen.

 • 41% van de jongeren koopt minder tot geen merken die zich niet inzetten voor het milieu in tegenstelling tot 15% van de ouderen;
 • 35% van de jongeren betaalt meer voor producten die op hun verpakking of in hun advertenties melding maken van hun ecologische inspanning in vergelijking met 13% van de ouderen.

Jongeren kiezen er sneller voor om ingrijpende veranderingen door te voeren in hun levensstijl. De ouderen daarentegen zijn meer geneigd om kleine stappen te zetten om het milieu te helpen. Zo blijkt dat:

 • 76% van de jongeren liever kiest voor het openbaar vervoer of de fiets dan de auto;
 • 43% een plantaardig dieet wil volgen;
 • 73% vrienden en familie informeert over milieuvriendelijke producten.

Wereldwijde veranderingen in het bedrijfsleven

Consumenten willen meer oprechtheid van bedrijven, ze willen dat bedrijven meer duurzaam te werk gaan zonder dat de consumenten daar meer voor zouden moeten betalen. Uit de enquête blijkt dat:

 • 73% van de consumenten zegt dat de hoge prijzen hen tegenhouden om duurzame producten te kopen;
 • 55% rekening wil houden met de productie van goederen bij hun aankoopbeslissing;
 • 27% bereid is meer te betalen voor producten van ethisch verantwoorde oorsprong;
 • 23% liever geen of minder merken koopt die niet genoeg doen om het milieu te helpen.

Bepaalde consumenten zijn bereid om drastische maatregelen te nemen:

 • 41% van de consumenten wereldwijd, wil het eten van vleesproducten vermijden;
 • 39% wil zijn eigen voedsel produceren.

(Bron: https://pointsdevente.fr/fil-info/2021-09-18-les-modes-de-consommation-d...)

5 oktober 2021