U bent hier

Hervorming van Luxemburgs ondernemingsrecht: wat Vlaamse bedrijven in Luxemburg moeten weten

Het Luxemburgse Ondernemingsrecht, dat teruggaat tot 10 augustus 1915, heeft een belangrijke update ondergaan na zeven jaar sinds de herziening ervan in 2016. Het vooraanstaande advocatenkantoor Loyens & Loeff belicht de veranderingen die zijn ingevoerd door de wet van 7 augustus 2023, ook wel bekend als de "Nieuwe Wet - New Law" die vanaf 22 augustus 2023 van kracht is.

De voornaamste impact van deze wijzigingen ligt bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée of SARL). Niettemin zijn bepaalde veranderingen ook van toepassing op naamloze vennootschappen (société anonyme of SA) en speciale commanditaire vennootschappen (société en commandite spéciale of SCSp), zoals uiteengezet in het rapport van Loyens & Loeff, gepubliceerd op 18 augustus 2023.

De nieuwe wet brengt duidelijkheid in de eerder onduidelijke regels met betrekking tot de overdracht van SARL-aandelen. Voorheen stond artikel 710-12 van het Ondernemingsrecht toe dat een bedrijf een veto kon uitoefenen voor de overdracht van aandelen aan derden. Dit is nu gecorrigeerd om ervoor te zorgen dat alleen aandeelhouders een stem hebben in het goedkeuringsproces. Bovendien, als een overdracht niet wordt goedgekeurd, kunnen de aandelen worden verworven door niet-overdragende aandeelhouders of worden teruggekocht door het bedrijf binnen drie maanden, waarbij bedrijven nu het recht hebben om terug te kopen zonder de instemming van de overdragende aandeelhouder. Aandeelhouders behouden echter het recht om zich terug te trekken uit de geplande overdracht. Deze veranderingen bieden Vlaamse bedrijven in Luxemburg meer duidelijkheid en flexibiliteit bij hun zakelijke activiteiten.

Volledig rapport: https://www.loyensloeff.com/insights/news--events/news/long-awaited-refinements-to-the-luxembourg-law-on-commercial-companies

21 augustus 2023