U bent hier

Herkomstetikettering voor vlees en zuivel in Frankrijk

Vanaf 1 januari 2017 zijn Franse producenten per ministerieel decreet verplicht om voor vlees in bereide producten en melk in melk- en zuivelproducten het land van oorsprong of plaats van herkomst aan te geven op het etiket. De maatregel, die bij wijze van uitzondering groen licht kreeg van de Europese Commissie, kadert in een proefperiode van twee jaar (tot en met 31 december 2018). Het project zal door de Europese Commissie nauw opgevolgd en geëvalueerd worden en dit met het oog op een eventuele toepassing in de hele Europese Unie. Producten die voor 1 januari 2017 geproduceerd of gecommercialiseerd werden, konden nog tot 31 maart 2017 verkocht en verdeeld worden. Oorsprongsvermelding voor vers vlees, fruit, verse groenten en ook honing is reeds verplicht sinds 1 april 2015.

Verwerkte producten (lasagne, ravioli, enz.) die 8% of meer vlees bevatten moeten voortaan op het etiket de volgende elementen vermelden:

  • het land waar de dieren geboren werden;
  • het land waar de dieren gekweekt werden;
  • het land waar de dieren geslacht werden.

Voor melk- en zuivelproducten (melk, boter, room, yoghurt en kazen) die 50% of meer melk bevatten, gaat het om:

  • het land van herkomst;
  • het land waar de melk werd verwerkt of verpakt.

* Producten waarop deze maatregel geen betrekking heeft zijn babymelk, ijscrème en pizzakaas.

Wanneer alle bovengenoemde activiteiten in Frankrijk plaatsgevonden hebben, dan kan de vermelding “Origine France” toegekend worden. Het ontbreken van zulke informatie zou aanleiding kunnen geven tot misleiding van de consument wat betreft de werkelijke oorsprong van een product. De maatregel zou dus transparantie en traceerbaarheid voor de consument moeten garanderen.

Het nieuwe decreet werd alvast enthousiast onthaald door Franse consumentenorganisaties, veetelers en melkproducenten. Die laatsten hopen namelijk dat de nieuwe regels de verkoop van Frans vlees en Franse melk een boost zullen geven en een tegengewicht zullen bieden voor de crisis die momenteel in de sector heerst. Andere spelers zoals Adepale (Association des Produits Alimentaires Elaborés) zijn minder optimistisch. De associatie, die fabrikanten van bereide maaltijden vertegenwoordigt, staat niet gunstig ten opzichte van de nieuwe maatregel, aangezien het ingaat tegen de principes van de eengemaakte markt. Franse fabrikanten zullen te maken krijgen met restricties die andere Europese landen niet ondervinden. Dat leidt tot een verlies van competitiviteit ten aanzien van buitenlandse concurrenten. Het voorzien en printen van meerdere etiketten zou tot slot ook extra productiekosten met zich meebrengen.

Het is nog te vroeg om de impact van deze oorsprongsetikettering in Frankrijk op de Belgische voedingsindustrie, landbouwsector en export naar Frankrijk in te schatten. Het risico bestaat dat Franse voedingsproducenten zich door deze restricties steeds meer gaan richten tot de Franse markt voor hun bevoorrading. Veel hangt ook af van de houding van de grootdistributie in de jaarlijkse onderhandelingsrondes met hun leveranciers.

Het decreet laat verder ook ontheffingen toe. Zo kunnen de vermeldingen “Origine: UE” of “Origine: Hors UE” gebruikt worden als de productieactiviteiten respectievelijk in of buiten één of meerdere landen van de EU hebben plaatsgevonden. Er is namelijk een risico op prijsstijgingen als men zou overstappen op uitsluitend Franse ingrediënten. Bovendien is het decreet niet van toepassing op producten die in Frankrijk geïmporteerd worden. De nieuwe herkomstetikettering geldt dus enkel voor Franse fabrikanten en producenten, zolang er geen beslissing op Europees niveau wordt genomen.

Nuttige links

Site du Ministère de l’Agriculture, de lAgroalimentaire et de la Fôret

Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient

4 mei 2017