U bent hier

Grote Spaanse infrastructuurprojecten moeten boost geven aan de bouwsector

De Spaanse bouwsector was in 2006, voor de financiële crisis toesloeg, goed voor 10% van het bbp. De sector heeft zich in Spanje nog steeds niet volledig hersteld, waardoor de bijdrage aan het bbp in 2018 slechts 6% bedroeg. De afgelopen maanden heeft de bouw bovendien opnieuw een klap gekregen door de coronapandemie. In 2020 zullen de bouw, de bouwtechniek en de architectuur meer dan 8,7 miljard euro aan omzet verliezen en zullen meer dan 65.000 jobs verdwijnen. De sector heeft zo'n crash sinds 2007 niet meer meegemaakt.

Waarschijnlijk zal de Spaanse bouwsector meer tijd nodig hebben om zich te herstellen in vergelijking met andere Europese landen, maar er is hoop dat de stilgelegde projecten in 2021 zullen worden uitgevoerd. Dit zou - als alles volgens plan verloopt - kunnen leiden tot een omzetgroei met 6%. De burgerlijke bouwkunde zou het slechtst presteren, terwijl de woningbouw de komende maanden de sterkste groei zou laten optekenen. 

Het Europese herstelfonds zal een grote hulp voor Spanje en haar bouwsector zijn. Spanje zal ongeveer 140 miljard euro ontvangen. Om deze financiële steun te verkrijgen moet Spanje tussen 2021 en 2022, 70% van het corresponderende deel van de subsidies hebben geïnvesteerd/vastgelegd, en de resterende 30% in 2023. Om dit mogelijk te maken, werkt de regering aan een 'snel systeem' voor overheidsopdrachten dat de bouwsector in staat zal stellen om de middelen voor projecten in de komende drie jaar te gebruiken. De regering wijst er nu al op dat deze fondsen zullen worden gebruikt om wegen en spoorverbindingen te moderniseren en om te investeren in de bouw van onroerend goed en infrastructuur na jaren van harde fiscale maatregelen. Dit alles moet ook in overeenstemming zijn met de EU-normen voor digitalisering, duurzaamheid, cohesie en gelijkheid.

Enkele van de belangrijkste projecten die momenteel worden ontwikkeld en uitgevoerd, worden hieronder opgesomd.

In Madrid zullen verschillende bouwprojecten grote veranderingen in de stad teweegbrengen en kansen bieden aan buitenlandse bedrijven en investeerders. Een van de meest ambitieuze projecten is de zogenaamde Madrid Nuevo Norte, een project dat het grootste stadsvernieuwingsplan in Europa zal zijn. Het zal een economische impact hebben van 18,5 miljard euro en er zullen meer dan 240.000 banen gecreëerd worden. Het noorden van de stad, rond het treinstation van Chamartín, krijgt nieuwe groene ruimtes, meer dan 10.000 nieuwe woningen, 300 nieuwe kantoren en vernieuwde bruggen, fietspaden en verbindingen tussen straten en buurten die momenteel minder toegankelijk zijn. Het project zal meer dan 5,6 kilometer van de stad actualiseren en zal ook een nieuwe infrastructuur omvatten voor de treinsporen die dit deel van de stad momenteel verdelen. Het project zal uiteindelijk begin 2021 van start gaan en is een publiek-private samenwerking onder leiding van BBVA, Merlin Properties en Grupo San José.

De Corredor del Mediterráneo (Mediterrane Corridor) is een ander grootschalig project dat momenteel wordt uitgevoerd en dat tot doel heeft een hele reeks steden aan de Middellandse Zee met elkaar te verbinden via de hogesnelheidstrein. Het huidige hogesnelheidsnet is radiaal, gecentreerd rond Madrid, maar dit project zal een cirkelvormig netwerk tot stand brengen dat het meest noordelijke punt van Catalonië verbindt met Algeciras, waar de grootste haven van Spanje gelegen is, en dat langs Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Almería, Granada en Málaga loopt. Het zal op zijn beurt dit spoorwegnet verbinden met andere lijnen naar Frankrijk en Italië en verder naar Midden-Europa. In totaal zal er meer dan 3.500 km spoorlijn worden aangesloten. 2025 is de geschatte einddatum van het project en momenteel loopt al de helft van de 14 spoorwegtrajecten en is de rest in aanbouw of in testfase. ADIF, het overheidsbedrijf voor spoorweginfrastructuur, heeft de leiding over het bouwproject.

Het ministerie van Vervoer, Mobiliteit en Stedelijke Agenda heeft onlangs toegezegd om de investering in de Corredor tot 2022 te verdrievoudigen met behulp van de Europese herstelfondsen, met een inbreng van 1,9 miljard euro, en om de bouwwerkzaamheden te bespoedigen, waarbij wordt gesteld dat het project van cruciaal belang is voor het economisch herstel van Spanje na COVID-19. Het zal een korte termijnplan zijn om het bbp en de werkgelegenheid van het land te verhogen. Dit soort grootschalige bouwprojecten zou kunnen helpen om het toerisme terug aan te wakkeren, de economie te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van de handel met andere landen in tijden van crisis.

In het algemeen verloopt de vooruitgang echter nog steeds traag: sommige delen van de lijn hebben geen opleveringsdatum, terwijl andere delen van de spoorwerkzaamheden zich wel aan het schema houden. Het recente nieuws dat Frankrijk van plan is het traject van de corridor tussen Perpignan en Montpellier tussen 2030 tot 2034 te voltooien, is ook een tegenslag voor zijn Spaanse tegenhanger, het betekent dat de definitieve verbinding met de rest van Europa vertraging oploopt, ook al zou Spanje erin slagen op schema te blijven.

De Corredor Atlántico (Atlantische Corridor) is een soortgelijk project dat een verbinding moet vormen met de hogesnelheidslijnen van de Spaanse Atlantische kust, van Algeciras via Portugal, Madrid en het noorden van Spanje, naar Frankrijk en verder naar Duitsland. Het Spaanse deel van de corridor vergt een totale investering van 41 miljard euro om voltooid te kunnen worden. In totaal zal het een 2.000 km lange corridor zijn die meer dan 10 regio's van vijf landen in de Europese Unie met elkaar verbindt en 62 miljoen inwoners omvat. Delen van de lijn zijn nog steeds in aanbouw in Spanje, hoewel het de bedoeling is dat deze in 2030 klaar zijn. De corridor heeft echter, in tegenstelling tot de mediterrane, niet zo veel aandacht gekregen en er zijn ook geen beloften van verdere financiering gedaan, zodat de vooruitgang nog steeds traag verloopt. Zodra beide corridors zijn voltooid, zal Spanje over een uitgebreid netwerk van hogesnelheidstreinen beschikken dat het grootste deel van het land bestrijkt en zelfs de plattelandsgebieden beter met elkaar verbindt.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u terecht op volgende websites:

30 november 2020

Bijkomende informatie