U bent hier

EU-Japan Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) - Enquête over bestaande belemmeringen

De EU-Japan Economische Partnerschapsovereenkomst (17 juli 2018) is ondertussen bijna 4 jaar oud. Het bevordert en vergemakkelijkt de handel tussen de EU en Japan, niet alleen door douanerechten af te schaffen of te verlagen, maar ook door belemmeringen in de regelgeving weg te nemen die EU-bedrijven ervan weerhouden hun producten en diensten naar Japan te exporteren.

Deze belemmeringen kunnen bestaan uit: uiteenlopende of onnodig ingewikkelde technische normen, omslachtige procedures voor de goedkeuring van producten op de Japanse markt of dure controles om na te gaan of uw producten in overeenstemming zijn met de Japanse voorschriften. Dergelijke belemmeringen kunnen dus extra kosten en administratieve lasten meebrengen, waardoor de handelsmogelijkheden afnemen of verloren gaan.

De EPO bevat mechanismen die de EU en Japan in staat stellen samen te werken om de bestaande belemmeringen van regelgevende aard aan te pakken en te voorkomen dat nieuwe belemmeringen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt, door gezamenlijk nieuwe normen te ontwikkelen of ervoor te zorgen dat de normen en technische voorschriften van elke partij - zoveel mogelijk - op internationale normen en voorschriften gebaseerd zijn.

De doelstellingen van deze enquête zijn de volgende:

  1. de bestaande belemmeringen van regelgevende aard detecteren die de EU-uitvoer naar Japan in de weg staan;
  2. de behoefte aan ontwikkeling of aanpassing van nieuwe normen of technische voorschriften in kaart brengen die de handel tussen de EU en Japan zouden vergemakkelijken en bevorderen.

Heeft u sinds 1 januari 2019, bij uw export naar Japan gebruik gemaakt van dit EPO? Vul dan de enquête van de EU Delegatie in Japan in.

22 maart 2022