U bent hier

EU en Mexico bereiken akkoord over nieuw handelsverdrag

Tussen de Europese Unie en Mexico bestond reeds een vrijhandelsverdrag dat was ingegaan in juli 2000. Door dit vrijhandelsverdrag konden vele EU-producten al tariefvrij ingevoerd worden in Mexico. Het was echter nodig het bestaande vrijhandelsverdrag, dat bijna 20 jaar oud is, te actualiseren en daarom werden in 2016 onderhandelingen opgestart om het bestaand akkoord te modernizeren en aan te vullen. In april 2018 werd een principeakkoord bereikt, behalve over een aantal zaken (zoals bvb. mbt openbare aanbestedingen). Over deze uitstaande materies werd op 28 april 2020 een finaal akkoord bereikt, zodat het nieuw gemoderniseerd verdrag, na vertaling, ter ondertekening kan voorgeled worden aan de Europese Raad en het Europees Parlement.

Het vernieuwde EU-Mexico vrijhandelsverdrag biedt o.a. de volgende voordelen voor Vlaamse exporteurs:

  • bestaande Mexicaanse invoertarieven op de volgende voedingsproducten zullen afgebouwd worden tot 0% : chocolade, koekjes, bevroren aardappelproducten, vlees van pluimvee, zuivelproducten en kaas, eierproducten, confituur, instantkoffie, roomijs en alcoholvrij bier
  • export van kippenvlees ('mechanically deboned chicken meat') wordt volledig geliberaliseerd
  • export van varkensvlees wordt volledig geliberaliseerd, behalve voor varkenslendes ('pork loins')
  • export van appels wordt geliberaliseerd over een periode van 10 jaar
  • openbare aanbestedingen in Mexico zullen opengesteld worden voor Europese bedrijven 
  • Mexicaanse standaarden en normen zullen beter afgestemd worden op de in de EU-geldende standaarden en normen
  • betere bescherming voor investeringen van Europese bedrijven in Mexico. Voor geschillenbeslechting is Mexico immers akkoord gegaan met het voorstel van de EU voor de oprichting van een Investment Court System.
  • in het vernieuwde verdrag zijn nu ook anti-corruptiebepalingen en een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling opgenomen

Mexico is nu reeds de tweede grootste handelspartner van de EU in Latijns-Amerika (na Brazililë), met een bilaterale handel in goederen ter waarde van 66 miljard euro en handel in diensten ter waarde van nog eens 19 miljard euro (respectievelijk gegevens voor 2019 en 2018). De EU-uitvoer van goederen bedraagt meer dan 39 miljard euro per jaar. De handel in goederen tussen de EU en Mexico is sinds de inwerkingtreding van de oorspronkelijke overeenkomst in 2000 meer dan verdrievoudigd. Mexico is ook voor Vlaanderen, de tweede belangrijkste exportmarkt in Latijns-Amerika, na Brazilië. Dit vernieuwd vrijhandelsakkoord kan dan ook een belangrijke 'boost' geven voor de wederzijdse handelsrelaties.

29 april 2020