U bent hier

Economisch Plan Polen

De Poolse Vice-premier en Minister van economische ontwikkeling Mateusz Morawiecki stelde onlangs een Economisch plan voor Polen voor.

Door de uitvoering van dit plan (dat tot het 'Plan Morawiecki' werd omgedoopt) wil Morawiecki het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen waarmee Polen zich geconfronteerd ziet of zal zien, zoals de veroudering van de bevolking, het veel lager gemiddeld inkomen van de Polen in vergelijking met de meeste West-Europese landen (de vrees voor de  'Middle Income trap'), het overwicht van bedrijven met buitenlands kapitaal in de Poolse economie, een middelmatige productie (te weinig innovatie).

De maatregelen die Morawiecki in zijn plan voorstelt zijn herindustrialisering (in sectoren als luchtvaart, defensie, auto-onderdelen, scheepsbouw, IT, chemie, voeding, ...), de ontwikkeling van innovatieve bedrijven, terbeschikkingstelling van meer Pools ontwikkelingskapitaal, het bevorderen van het internationaal ondernemen door de Poolse bedrijfswereld en de ontwikkeling van achtergebleven regio’s.

Het is de bedoeling dat tegen 2020 bvb. de uitgaven voor R&D toenemen tot 2% van het BBP, dat het aandeel van de investeringen in het Pools BBP 25% bedraagt,  dat de Poolse rechtstreekse investeringen in het buitenland toenemen met 70% en dat het BBP per inwoner groeit tot 79% van het EU-gemiddelde.

Dit ambitieus plan moet nu verder concreet uitgewerkt worden. Flanders Investment & Trade Polen zal dit verder opvolgen.

26 februari 2016