U bent hier

Deense markt voor waterkranen en deelcomponenten

Voor de meeste bouwproducten zijn de regels voor de verkoop en marketing in de EU geharmoniseerd. Dit geldt echter niet voor bouwmaterialen die in contact komen met drinkwater, waardoor producenten moeilijkheden kunnen ondervinden op de verschillende markten.

Voortaan wordt het gemakkelijker voor buitenlandse producenten van waterkranen om hun producten op de Deense markt te brengen. Met de nieuwe Deense verordening zullen buitenlandse waterkranen en deelcomponenten niet langer de Deense normen moeten naleven om in Denemarken verkocht te worden. Deze verordening is in werking getreden in juli 2016 en heeft als doel de Deense regelgeving te laten aansluiten aan de regelgeving in buurlanden, waarmee Denemarken zich normaal gezien vergelijkt.

Door de nieuwe verordening kunnen buitenlandse waterkranen en deelcomponenten met goedkeuringen en certificaten, die de verordeningen in Duitsland, Zweden en Nederland naleven, ook op de Deense markt gebracht en verkocht worden. De goedkeuringen en certificaten uit deze landen zijn bijgevolg een alternatief voor de Deense goedkeuring (GDV), die volgens vele spelers bureaucratischer is en moeilijker te verkrijgen is dan de buitenlandse goedkeuringen. Vele buitenlandse producenten hebben ervaringen met een veel te lange behandelingstijd of beschouwen dit als een belangrijke hinderpaal om hun waterkranen en deelcomponenten op de Deense markt te kunnen afzetten.

20 september 2016