U bent hier

Circulaire economie in Griekenland

In april 2019 werd het evenement Virtuous Circle georganiseerd, het eerste forum over circulaire economie in Griekenland.

Regeringen, de Europese Commissie en zelfs de VN zeggen dat we onze economieën meer circulair moeten maken. Voor Europa betekent dit zakelijke kansen en een groter concurrentievermogen. Maar wat betekent dat voor Griekenland? Kunnen de Grieken en de bedrijven die kansen ten volle benutten? En hoe? En waarom is circulaire economie eigenlijk nodig?

Dit zijn de vragen die op tafel kwamen tijdens het forum dat plaats vond in Athene op 8 en 9 april. Griekse ministers en deskundigen, internationale financiële organisaties, de Europese Commissie en deskundigen uit steden, regio's en bedrijven uit heel Europa waren aanwezig.

De overgang naar een circulaire economie is een hoofdprioriteit voor Griekenland geworden en een integraal onderdeel van de nationale groeistrategie van het land. Het beleid is gericht op milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, risicopreventie enz. In december 2018 heeft de viceminister van Milieubeheer en Energie in Brussel het strategisch plan van Griekenland over circulaire economie gepresenteerd.

Prioritaire acties van het plan:

  • Regelgevende en wetgevende interventies om bureaucratische beperkingen voor een groot deel op te heffen om circulaire economieprincipes toe te passen;
  • gebruik van beschikbare fondsen uit verschillende bronnen voor de financiering van de bovengenoemde regelgeving en interventies en voor demoprojecten, evenals toenemende fiscale en financiële prikkels voor bedrijven die secundaire materialen gebruiken;
  • verdere verbetering van kennis, inzicht, opleiding, bewustzijn en communicatie tussen producenten, wetenschappers, consumenten en het brede publiek;
  • verbetering van de bestuursstructuur naar een efficiënter model.

Volgens de Directeur Generaal voor Milieu van de Europese Commissie, Daniel Calleja, hebben we geen keuze meer. Wat er gebeurt met het plastic overal in de wereld is in niet langer duurzaam, er moet een oplossing gevonden worden voor minder afval. Recyclage is een optie.

In Griekenland en volgens de European Environment Agency wordt slechts 18% van het afval gerecycleerd in vergelijking met een doelstelling van 50% tot 2020 volgens EU-richtlijnen. Ongeveer 80% van het afval eindigt nog altijd in de verschillende stortplaatsen in Griekenland (data 2016). Het land heeft geen afvalpreventiepraktijken voor afzonderlijke collectie, hergebruik, recycling en herstel.

Maar, sinds 2018 heeft Griekenland vooruitgang geboekt met de nieuwe recyclingwet 4496/2017 die expliciet de verplichting omvat om de vier afvalstromen afzonderlijk te verzamelen (papier, glas, metalen, kunststoffen) en ook controlemechanismen introduceert (o.m. de verplichting dat de consument moet betalen voor plastic zakjes in winkels). Er moet echter nog veel gedaan worden. Meer recyclagefaciliteiten zijn nodig, wat meer jobs zal creëren en meer kansen bieden aan de bedrijven. Een onmiddellijke samenwerking is vereist tussen de nationale, regionale en lokale autoriteiten om projecten voor het afvalbeheer terug op te starten omdat ze voldoende tijd nodig hebben om uitgevoerd en afgeleverd te worden. Het plan is er. Nu wordt er afgewacht of Griekenland het implementeren kan.

22 april 2019