U bent hier

China in 2023 vanuit het perspectief van multinationals

Multinationals vormen een goede barometer voor het zakenklimaat in China. Hoewel men het zakelijk risico tegenwoordig hoger inschat, kan men de opportuniteiten niet links laten liggen. Op wereldvlak blijven de automotive en chemische sectoren erg belangrijk en het aandeel van de verkoopcijfers in China stijgt ten opzichte van het totale zakencijfer van de multinationale groep.

Tegen 2030 zal de middenklasse in China uit 1 miljard consumenten bestaan, een enorme afzetmarkt waarop de grote buitenlandse bedrijven actief willen blijven. Multinationals beschouwen China als een “basic driver”. Daarbij groeien verschillende industriële segmenten nog steeds, onder andere de innovatieve zonne- en windenergiesector en de automotive sector met elektrische voertuigen als belangrijkste onderdeel. China wordt innovatiever als het gaat om concrete toepassingen en nieuwe ideeën maar fundamenteel onderzoek valt hier niet onder. Microsoft keurde ruim 200 Chinese firma’s goed als partner.

Men verwacht dat de globale impact van Chinese productgroepen zal toenemen voor onder andere elektrische auto’s, zonnepanelen, heftrucks en laadstations. Ondertussen exporteert China meer auto’s naar de EU dan omgekeerd.

Op vlak van buitenlandse investeringen hoeft men zich in China geen zorgen te maken. Er zal weliswaar minder geïnvesteerd worden in productiefactoren voor de Chinese exportmarkt, aangezien er meer middelen gealloceerd worden op de Chinese binnenlandse markt. De multinationals splitsen hun bedrijven op in een “binnenlandse” (lees: Chinese) divisie en een “buitenlandse” divisie, die de producten globaal gaat verdelen. Op die manier omspelen de multinationals de mogelijke problemen met sourcing(i.e. Chinese grondstoffen voor de productie in China die dan op de Chinese markt verkocht wordt).

Ondertussen is China een grote investeerder buiten de eigen landsgrenzen (ODI): 33 miljard USD in Azië, 28 miljard USD in Europa, 27 miljard USD in Latijns-Amerika en 15 miljard USD in Afrika. 26% van het globaal BNP komt van het Chinese economische blok (China + bondgenoten), de VS en haar partners zijn goed voor 66% van het BNP van de wereld.

Er zijn 4 trends die de nabije toekomst bepalen:

 • Binnenlandse politiek
 • Binnenlandse concurrentie
 • Geopolitieke situatie
 • China als enige bron van sourcing (te vermijden als bedrijf)

Anderzijds valt op te merken dat pragmatisme deel uitmaakt van de Chinese mindset en dat men continuïteit erg op prijs stelt.

Als China de VS wil evenaren op economisch vlak zal het land opnieuw moeten aanknopen met een stevige economische groei. De aanwezige buitenlandse multinationals zijn hierbij een brug met het Westen. De relaties tussen China en de VS zullen de komende periode waarschijnlijk onder druk blijven staan en ondertussen zijn de verhoudingen tussen de EU en China ook niet optimaal. Terwijl de EU de afhankelijkheid van China wil verminderen (vooral voor sourcing) zijn voor de VS resourcing en het beperken van strategische export (Chip Act) naar China van belang.

Multinationals botsen in China op een grotere lokale concurrentie waardoor zij schakelen naar een "Double Brand Strategy". Dit wil zeggen dat: één onafhankelijke divisie voor China en één andere divisie voor de rest van de wereld. De leiding van de Chinese divisie is daarbij vaak zo goed als volledig Chinees.

Prospectie is van groot belang in China, als firma moet men steeds nagaan in welke sector een bepaald product zich bevindt. Zo zijn 50% van de sectoren in China "open" waardoor in principe de wetten van de vrije markt gelden. Dit is zo voor:

 • Automotive sector
 • Consumentengoederen
 • Kleinhandel
 • Life sciences
 • Machines (niet-strategische)

Heel andere regels gelden dan voor ongeveer één derde van de sectoren. Belangrijkste hier zijn:

 • Telecommunicatie
 • Bepaalde wetenschappelijke sectoren
 • Defensie
 • Transport
 • Energie
 • Waterbeheer

Verder is de Chinese markt voor tachtig procent een mature markt waar uw bedrijf vooral concurrentieel moet zijn (bij een steeds grotere plaatselijke concurrentie) en voor twintig procent een opkomende markt waar samenwerking en vernieuwing even belangrijk zijn als competitiviteit.

Belangrijk om weten is dat de Chinese markt op een andere manier moet benaderd worden voorheen.De plaatselijke concurrentie is er veel groter en de aanpak verschilt afhankelijk van de sector waarin uw product zich bevindt. De periode dat buitenlandse bedrijven in China produceerden voor de hele wereld is ook grotendeels voorbij. De binnenlandse markt wordt voor hen steeds belangrijker.

De kantoren van FIT in China kunnen u met raad en daad bijstaan.

7 december 2022