U bent hier

Aankomende deadlines voor de export van voeding naar het Verenigd Koninkrijk

Nadat de deadlines voor de nieuwe (fyto)sanitaire regelgeving in het Verenigd Koninkrijk de voorbije jaren verschillende keren werden uitgesteld, gaan de formaliteiten nu in vanaf 31/1/2024. Uitgebreide achtergrondinformatie over deze regels vindt u in het 'Border Target Operating Model'.
Concreet betekent dit voor sommige plantaardige en dierlijke producten het volgende:   

 • Vanaf 31 januari 2024 moet u voor goederen die onder de categorie middelhoog risico vallen een fytosanitair- of gezondheidscertificaat voorzien om te kunnen importeren in het Verenigd Koninkrijk. Producten in de hoog risicocategorie dienden voordien al geëxporteerd te worden met het juiste certificaat.  
   
 • Vanaf 30 april 2024 zullen deze goederen ook onderhevig zijn aan fysieke controles bij de grensovergang. Deze controles zullen plaatsvinden in Border Control Posts (BCP) of Control Points (CP). Hou rekening met de bijkomende kosten en tijdspanne van deze controles. 

 
Het VK hanteert een model waarbij goederen ingedeeld worden volgens risicocategorie:  

 • Producten met een hoog risico 
 • Producten met een middelhoog risico 
 • Producten met een laag risico 

Samenvattend, voor laag risico producten gelden volgende regels: 

 • Geen fytosanitair- of gezondheidscertificaat nodig; 
 • Vooraanmelding in IPAFFS nodig voor dierlijke producten: via dit online systeem dient diegene verantwoordelijk voor de Britse invoer de producten op voorhand te registreren;  
 • Minimale fysieke invoercontroles, maar de goederen dienen wel ingevoerd te worden via een Border Control Post (BCP) voorzien voor dit type goederen.  

Samenvattend, voor hoog en middelhoog risico producten gelden volgende regels: 

 • (Fyto)sanitair- of gezondheidscertificaat voor producten van middelhoog risico vanaf 31 januari 2024: U zal een (fyto)sanitair certificaat moeten aanvragen bij het FAVV voor u uw goederen exporteert. Voor hoog risico producten is deze regel al van toepassing sinds 1 januari 2021;  
 • Vooraanmelding in IPAFFS nodig: via dit online systeem dient diegene verantwoordelijk voor de Britse invoer de producten op voorhand te registreren;   
 • Vanaf 30 april 2024 kunnen deze goederen worden onderworpen aan fysieke invoercontroles.  

Via onderstaande links kan u meer informatie vinden over de nieuwe regels. 

Niet zeker of uw producten onder de laag, middelhoog of hoog risicocategorie vallen? De Britse overheid publiceerde een overzicht van de verschillende productcategorieën: 

Exporteert u samengestelde producten? Via dit overzicht kan u nagaan of uw product onderhevig zal zijn aan de nieuwe regels.  

In sommige gevallen is het nodig dat uw producten vanaf 30 april 2024 langs Britse zijde ingevoerd worden langs een Border Control Post (BCP) of Control Point (CP). De lijst van deze locaties vindt u hier voor planten en hier voor producten van dierlijke oorsprong.  

Bent u verantwoordelijk voor de invoer van de producten in het VK? Dan vindt u hier meer informatie over IPAFFS.  
Exporteert u voorverpakte voeding naar het Verenigd Koninkrijk? Dan dient u vanaf heden ook een Brits FBO-adres op uw verpakking te vermelden. 
 

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via brexit@fitagency.be  

9 januari 2024