U bent hier

Marktstudie ‘Nieuwe wetgeving etikettering van verpakking en verpakkingsafval in Italië’

De nieuwe Italiaanse wetgeving brengt een aantal wijzigingen mee aan de huidige regels rond recyclagemarkeringen van de verpakkingen ("Milieu Codex" vastgelegd in Dlgs. 152/2006, art. 2019 lid 5). De aanpassing is officieel ingegaan op 1 januari 2023 en luidt als volgt:  

"Alle verpakkingen moeten naar behoren worden geëtiketteerd volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld in de toepasselijke technische UNI-normen en in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde bepalingen, teneinde het inzamelen, hergebruiken, terugwinnen en recycleren van verpakkingen gemakkelijker te maken, en de consumenten correcte informatie te verstrekken over de eindbestemming van verpakkingen. Producenten zijn ook verplicht om, met het oog op de identificatie en classificatie van verpakkingen, de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen op te geven op basis van Beschikking 97/129/EG van de Europese Commissie". 

De regels zijn niet eenduidig, maar de nieuwe verplichte markering moet duidelijk aangeven welk materiaal werd gebruikt voor de verpakking en hoe deze op een correcte manier moet worden gesorteerd en gerecycleerd. De bedoeling is om het sorteren van afval bij consumptiegoederen voor de consument te vereenvoudigen. 

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle verpakkingen. De verplichte informatie die op het logo zichtbaar moet zijn, verschilt echter naargelang de verpakkingen bestemd voor de eindconsument (b2c) of voor de professionals (b2b). 

Om de overgang naar de nieuwe regelgeving vlotter te laten verlopen, heeft de Italiaanse wetgever een overgangsperiode voorzien. Alle producten die op 1 januari 2023 al in handel zijn gebracht, ook al voldoen ze (nog) niet aan de verplichting voorzien in art. 219 lid 5 van het Wettelijk Besluit 152/2006, mogen in omloop blijven zolang de voorraad strekt.

In deze paper van ons kantoor in Milaan, leest u meer over de verplichtingen per type bestemmeling, de plaats en het formaat van de milieu-etikettering, enkele praktische voorbeelden en de mogelijke sancties. Lees ook het nieuwsartikel met de bijlage 'Guidelines for the environmental labelling of packaging'.

26 september 2023

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in