U bent hier

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als bedrijf wordt u voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Zeker in het buitenland kan u voor ethische dilemma’s komen te staan: milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes, …) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen, …).

Idealiter gaat u bewust om met die dilemma’s en worden economische, sociale en milieuoverwegingen een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zorg dragen voor uw bedrijf is zorg dragen voor uw personeel en uw omgeving.

In Vlaanderen spreekt men meestal van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO), maar ook ‘Duurzaam Ondernemen’ wordt vaak gebruikt.

Internationaal is de meest gangbare term ‘Corporate Social Responsibility’. In de Verenigde Staten en Angelsaksische landen wordt ook ‘Corporate Citizenship’ gebruikt, maar Europeanen associëren dit meer met filantropische initiatieven van bedrijven (denk bijvoorbeeld aan de Bill Gates Foundation). Dit zogenaamd ‘Community Involvement’ is maar een klein onderdeel van de vele verantwoordelijkheden van een onderneming en behelst dus maar een klein gedeelte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces." - Referentiekader MVO in België (2006)

 • Nederlands: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Engels: Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Frans: La Responsabilité Sociétale (Sociale) des Entreprises (RSE)
 • Duits: Soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU)
 • Spaans: La responsabilidad Social de las Empresas (RSE)

Publicatie: Verduurzamen van Internationaal Ondernemen

Duurzaam ondernemen is geen hype die zomaar overwaait. Over de landsgrenzen heen zet de ontwikkeling zich door, en dat vergt van elke organisatie continue inspanningen. Om internationale spelers een duwtje in de goede richting te geven, stelden we met CIFAL Flanders een doelgericht MVIO-stappenplan op om uw internationale ondernemingsactiviteiten te verduurzamen.

1. Beleid & initiatieven in Vlaanderen, België en Europa

Vlaanderen
België
Europese Unie (EU)

2. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen / Sustainable Development Goals

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld. In paragraaf 67 van de resolutie worden ook ondernemingen gevraagd om hun creativiteit en innoverend vermogen aan te spreken om de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling het hoofd te bieden.

VN Resolutie Agenda 2030 & SDGs 25 september 2015

3. Belangrijkste internationale MVO-richtlijnen

4. MVO Risico Checker / CSR Risk Check

De MVO Risico Checker geeft inzicht in mogelijke risico's in landen waarnaar u exporteert, waar u zelf produceert of vanwaar u producten of diensten invoert. Via een gratis online tool maakt u zelf een MVO-risicoanalyse en krijgt u concrete tips om de risico’s te beperken. Zowel handig voor u als voor uw handelsrelaties. Deze tool is ook in het Engels beschikbaar: CSR Risk Check.

5. ISO 26000, Guidance on Social Responsibility

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren.

Vragen die in de richtlijn beantwoord worden zijn onder meer:

 • Waar gaat MVO over?
 • Wat zijn relevante MVO-thema’s?
 • Hoe kan ik een MVO-beleid opstellen en implementeren?
 • Hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij (interne en externe) stakeholders?
 • Hoe kan ik mijn huidige MVO-beleid optimaliseren en mijn organisatie duidelijker profileren met MVO?
   
 • www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
 • MVO-Scan ISO 26000 

6. Bedrijven en mensenrechten

7. Andere belangrijke internationale initiatieven

8. Duurzaamheidsverslaggeving

In een duurzaamheidsverslag communiceert een bedrijf publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. De meest gebruikte richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving zijn deze van het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) en de ‘Sustainability Accounting Standards Board’ (SASB). Global Compact heeft een rapportagesysteem, de zgn. COP. Sinds 2011 is er een werkgroep om te komen tot ‘integrale jaarverslaggeving’, het IIRC (International Integrated Reporting Committee).

Publicatie: Verduurzamen van Internationaal Ondernemen

Duurzaam ondernemen is geen hype die zomaar overwaait. Over de landsgrenzen heen zet de ontwikkeling zich door, en dat vergt van elke organisatie continue inspanningen. Om internationale spelers een duwtje in de goede richting te geven, stelden we met CIFAL Flanders een doelgericht MVIO-stappenplan op om uw internationale ondernemingsactiviteiten te verduurzamen.

Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.