U bent hier

Waar vind ik informatie over steunmaatregelen van de overheid?

Een liquiditeitstekort is één van de directe economische gevolgen van de coronapandemie.

Vooral start-ups, scale-ups en kmo’s in welbepaalde sectoren zijn kwetsbaar. Het is essentieel om uw bedrijf in deze crisissituatie snel door te verwijzen en te ondersteunen met gepaste maatregelen.

Overheden op Vlaams-, federaal- en EU-niveau zorgen ervoor dat onze banken extra waarborgen krijgen, zowel voor nieuwe overbruggingskredieten als voor uitstel van terugbetaling. Voor bedrijven die internationaal actief zijn, verhoogt Credendo de steun door de financiële garantie aan banken voor nieuwe werkkapitaal- en/of investeringskredieten op te trekken.

Verder is er ook een akkoord tussen Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars Atradius, Coface en Euler Hermes over een herverzekeringsprogramma om de economie te ondersteunen. Ten gevolge van de huidige crisis lopen veel bedrijven het risico dat de facturen niet betaald zullen worden. De kredietverzekeraars zorgen ervoor dat de handelstransacties tussen bedrijven veilig gesteld worden wanneer facturen niet betaald worden. Het gaat hier om kortetermijnkredietverzekeringen van minder dan twee jaar.

Op Vlaams niveau voorziet PMV achtergestelde leningen op drie jaar voor start-ups, scale-ups en kmo’s. Deze maatregel op middellange termijn is een aanvulling op de federale maatregel die overbruggingskredieten voorziet voor de periode van één jaar.

Verschillende federale overheidsdiensten geven uw bedrijf ook meer financiële zuurstof. Zo worden btw en bedrijfsvoorheffing uitgesteld en ook voor de sociale zekerheidsbijdragen is er mogelijkheid tot uitstel van betaling en/of afbetalingsplannen. Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) versoepelt ook de termijnen van zijn subsidies. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële maatregelen, consulteer de volgende informatiepagina’s van de verschillende instanties:

Vlaams niveau

Federaal niveau

Europees niveau

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.