U bent hier

Groepszakenreis ‘Multisectoraal - Bangladesh’

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf in Bangladesh? Ontdek ze tijdens onze groepszakenreis, er zijn opportuniteiten in deze niet voor de hand liggende exportbestemming! Flanders Investment & Trade bereidt voor u een afsprakenprogramma op maat voor zodat u het maximum kan halen uit deze groepsreis.

Wat
Groepszakenreis
Doelmarkt
Bangladesh
Wanneer
Van dinsdag 1 oktober 2024 tot zondag 15 december 2024
Datum onder voorbehoud!
Waar
Bangladesh
Wie kan deelnemen
Vestigingen van bedrijven en organisaties in het Vlaams Gewest.
Organisatie
Flanders Investment & Trade

Bangladesh is één van de snelst groeiende economieën in de wereld met een hoofdzakelijk jonge bevolking en een groeiende middenklasse. Het land is op weg om de groep van de minst ontwikkelde landen (LDC) te verlaten, wat betekent dat ze de drie criteria op het gebied van inkomen, menselijke ontwikkeling en kwetsbaarheid voor (handels)schokken hebben behaald.

Bangladesh liet de afgelopen jaren één van de snelste groeicijfers ter wereld optekenen met stabiele economische prestaties die hebben bijgedragen aan het verminderen van armoede en sociale ongelijkheid. De instroom van deviezen vanuit de Bengaalse diaspora, is een heel belangrijke motor van deze groei.

De economie van Bangladesh is afhankelijk van haar menselijke hulpbronnen, rijke landbouwgronden en overvloedige watervoorraden. De landbouw vertegenwoordigt 12,92% van het bbp, de industrie 29,54% en de dienstensector 4,3%. Textiel is goed voor meer dan 80% van de totale export van het land. Er is een technologie-export van ongeveer 1 miljard dollar per jaar. Er zijn opportuniteiten in verschillende sectoren zoals landbouw, textiel, ICT, gezondheidszorg, … .*

Bangladesh staat momenteel op de lijst van de minst ontwikkelde landen en het streeft ernaar om tegen 2026 de status van middeninkomensland te krijgen. Er wordt verwacht dat de middenklasse in 2025 uit ongeveer 34 miljoen mensen zal bestaan.

Wat bieden we u?

  • Maak gebruik van de expertise van onze markt- en exportspecialisten.
  • Een intakegesprek met ons kantoor in New Delhi waarin uw noden en wensen uitgebreid gewikt en gewogen worden. Deze gesprekken zullen online plaatsvinden.
  • Ons kantoor in New Delhi bereidt voor uw bedrijf een afsprakenprogramma op maat voor.
  • Netwerkmoment met collega-ondernemers en interessante Bengaalse contacten.

Interesse?

De inschrijvingen zijn nog niet opgestart.

Meld alvast uw interesse. Wij brengen u dan op de hoogte zodra inschrijven mogelijk is.