U bent hier

Wie zijn we?

Wij zijn Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.


Onze structuur


Mijlpalen

  • 2004:  'Export Vlaanderen' en 'Dienst Investeren in Vlaanderen' fusioneren tot 1 agentschap: ‘Flanders Investment & Trade’ (FIT).
  • 2005:  FIT wordt een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen Raad van Bestuur (oprichtingsdecreet).
  • 2007:  de eerste beheersovereenkomst tussen FIT en de Vlaamse regering wordt ondertekend.
  • 2012:  de Vlaamse regering benoemt Claire Tillekaerts tot gedelegeerd bestuurder van FIT.
  • 2014:  de Vlaamse regering benoemt Bruno Segers tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
  • 2015:  de Vlaamse regering keurt het ondernemingsplan van FIT 2015 – 2019 goed.
  • 2016:  FIT organiseert de Flanders International Economic Summit.


Onze middelen (cijfers 2015)

* Inkomsten

In 2015 bedroegen de inkomsten van FIT € 60.042.251.

De Vlaamse overheid financierde € 50.291.014 van dit bedrag. Daarnaast realiseerde FIT € 4.572.526 aan eigen inkomsten door het organiseren van beurzen, groepszakenreizen en uitnodigingsacties. Er werd tenslotte € 876.971 gerealiseerd voor de inning van voorschotten aan derden.


* Uitgaven

De totale uitgaven in 2015 bedroegen € 60.042.251.

Hiervan was € 10.026.942 bestemd voor de Vlaamse bedrijven in de vorm van exportondersteunende subsidies. De personeelskosten bedroegen € 29.906.320, de werkingskosten in het binnenland € 10.473.408 en de werkingskosten in het buitenland € 4.427.890.

Voor het boekjaar 2015 was er een positief begrotingssaldo van € 27.530.


* Personeel

Op 30 november 2015 had FIT 363 personeelsleden in dienst, waarvan 165 in Vlaanderen en 198 in het buitenland.