U bent hier

Vlaanderen versnelt

Branding toolkit Vlaanderen


De branding toolkit is de basis voor de internationale promotie van Vlaanderens sterkste sectoren. 

Bekijk de branding toolkit hier 

De toolkit biedt je tools en guidelines die de sterktes van economisch Vlaanderen accentueren. Je vindt er fraaie foto’s en video’s, handige teksten en facts & figures die versterkend werken op uw invest-of exportmarketing.

Verover de Wereld

Op www.veroverdewereld.be, uniek webplatform van Flanders Investment & Trade gelanceerd in april 2019 in samenwerking met veel organisaties, kunnen Vlaamse bedrijven wereldwijd terecht voor het deelnemen aan of organiseren van events rond internationaal ondernemen in Vlaanderen. 

Handig voor Vlaamse bedrijven 

Ondernemers die denken aan internationaliseren of exporteren naar het buitenland kunnen terecht op dit online platform voor het meest uitgebreide overzicht van groepszakenreizen, events en exportmogelijkheden naar het buitenland.  

Bekijk hier de volledige kalender

Perfect voor organisatoren 

Organisatoren van internationale events of groepszakenreizen naar het buitenland vinden op het missieplatform de meest uitgebreide opsomming van Vlaamse initiatieven naar het buitenland en kunnen hun event toevoegen om zo de gepaste hulp en ondersteuning te krijgen. 

Voeg hier uw event toe

Flanders International Economic Summit

Flanders Investment & Trade toonde op 7 mei 2019 tijdens de Flanders International Economic Summit de tussentijdse resultaten van de internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt (2017-2021).

Daarnaast inspireerde het de aanwezigen met sprekers Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, Minister-president van de Vlaamse Regering, Heidi Rakels, Sonja Willems, Wim De Waele, Jan Vander Stichele,…

Vlaanderen Versnelt uitgelicht in 5 minuten

Flanders Investment & Trade bracht sinds oktober 2015 meer dan 150 Vlaamse bedrijven, middenveldpartners, kennisinstellingen en overheidsactoren regelmatig samen, om na te denken over deze cruciale vragen: 

  • Hoe willen we Vlaanderen internationaal beter in de markt plaatsen?
  • Wat hebben de bedrijven het meest nodig?
  • Hoe kunnen actoren in Vlaanderen nog beter samenwerken?

Het resultaat van dit co-creatieproces is een nieuwe strategie 'Vlaanderen versnelt!' (2017-2021), die bepaalt welke inspanningen alle actoren samen moeten leveren om de internationalisering van de Vlaamse economie te versnellen, aanvullend op de basiswerking van FIT. De strategie werd op 25 november 2016 door de Vlaamse Regering aangenomen. Lees hier de mededeling aan de Vlaamse Regering (VR 2016 2511 MED.0460/1).

Op de ministerraad van 5 april 2019 gaf de minister-president in zijn mededeling aan de Vlaamse Regering een stand van zaken van ‘Vlaanderen Versnelt!’, waarbij de doelstellingen van de strategie worden herhaald en de eerste resultaten worden toegelicht.

Om 'Vlaanderen versnelt!' succesvol te implementeren komt het EFRO-fonds met 800.020 euro en het Hermesfonds met 900.022 euro over de brug.

Doelstellingen

Minder belemmeringen

De strategie pakt de belemmeringen en hindernissen aan die Vlaamse bedrijven ondervinden bij het internationaal ondernemen. Het huidige aanbod aan dienstverlening moet eenvoudiger aan de bedrijven worden aangereikt.

Verder stellen we een lijst met wet- en regelgeving op die het internationaal ondernemen bemoeilijkt met als doel de beleidsmakers hiervan op de hoogte te stellen.

Meer bedrijven doen internationaliseren, meer bedrijven hier doen verankeren

'Vlaanderen Versnelt!' heeft tot doel meer Vlaamse bedrijven te laten internationaliseren en meer internationale bedrijven in Vlaanderen te verankeren.

FIT bekijkt daarom hoe het startups efficiënter  kan begeleiden in hun internationaliseringsplannen en hoe het de dienstverlening naar internationale bedrijven met vestigingen in Vlaanderen toe kan optimaliseren. 

Vlaanderens internationale positie versterken in 5 domeinen

We brengen het potentieel van Vlaanderen in onderstaande 5 domeinen sterker naar buiten:

  • Life Sciences & Health;
  • Food;
  • Solution Driven Engineering & Technology;
  • Smart Logistics;
  • Sustainable resources en Materials & Chemistry.

Met meerdere actoren uit deze domeinen werken we - in co-creatie - een toolkit om de internationale branding te bevorderen. De toolkit stellen we ter beschikking aan alle belanghebbenden in deze domeinen. 

Samen sterk

‘Vlaanderen versnelt!’ kwam tot stand met en voor Vlaamse bedrijven. Tussen 2017 en 2021 coördineert FIT de uitvoering van de strategie en werkt het samen met heel wat partners waaronder 17 structurele partners, de speerpuntclusters en de strategische onderzoekscentra.

Doorheen de uitvoering blijft de dialoog op met de Vlaamse bedrijven open om steeds in te spelen op hun veranderende behoeften.

Meer info

Sam Abosi
sam.abosi@fitagency.be
+32 2 504 87 30

Francis Baert
francis.baert@fitagency.be
+32 2 504 88 35