U bent hier

Vlaanderen versnelt!

FIT bundelt de krachten met stakeholders - Update

'Vlaanderen Versnelt!' verenigt bedrijven, overheden, kennisinstellingen, middenveldpartners en clusters met één gezamenlijk doel: de internationalisering van de Vlaamse economie versnellen! 

Export en investeringen zijn de motor van de Vlaamse economie en van de relance. Krachten bundelen met alle actoren in Vlaanderen is meer dan ooit van belang! 

FIT heeft deze strategie in co-creatie met meer dan 300 organisaties en bedrijven uitgewerkt in 2016-2017. Samen zochten we een antwoord op: “Hoe kunnen we Vlaanderen met zijn unieke sterktes beter in de markt plaatsen?” en “Wat hebben bedrijven het meest nodig om te kunnen internationaliseren?”. 

De update van strategie Vlaanderen Versnelt! werd op 12 maart 2021 voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Van 1 januari 2022 tot eind 2026 bundelt FIT de krachten met een nieuw team van 21 structurele partners om de uitvoering ervan te ruggensteunen.  

3 hoofddoelstellingen van Vlaanderen Versnelt!   

 1. Vlaanderens internationale positie versterken in 5 domeinen:  
  • Life Sciences & Health;
  • Food;
  • Smart Logistics;
  • Solution driven engineering & Technology; 
  • Sustainable resources, materials & Chemistry.  
   Anno 2021 voegen we hier – transversaal over alle 5 domeinen - een sterke nadruk op digitalisering en de energie- en klimaattransitie aan toe 
 2. Méér bedrijven doen internationaliseren, méér bedrijven hier verankeren. 
 3. Minder hindernissen voor bedrijven en meer transparantie . 

De acties per doelstelling geven een beeld van welke inspanningen alle actoren samen zullen leveren om de internationalisering van de Vlaamse economie te versnellen, aanvullend op de basiswerking van FIT.  

Meer info over Vlaanderen Versnelt!

  Caroline Ampe
  +32 473 36 69 77
  caroline.ampe@fitagency.be
 

Realisaties Vlaanderen Versnelt 2016-2021

Op de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 werd een overzicht van de realisaties gegeven. FIT coördineert de uitvoering van de strategie en werkt samen met heel wat partners waaronder de huidige structurele partners, de speerpuntclusters en de strategische onderzoekscentra.

Hieronder enkele mijlpalen ...

Toolkit internationalisering clusters

FIT werkte samen met VLAIO aan een leidraad die clusters kon steunen bij hun internationalisering.

De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met clusters en is generiek opgebouwd zodat alle innovatieclusters uit Vlaanderen hier gebruik van kunnen maken.

> Bekijk de internationaliseringstoolkit voor clusters hier

Verover de Wereld

In april 2019 lanceerde FIT samen met partners www.veroverdewereld.be: een one-stop digitale agenda voor Vlaamse bedrijven die wereldwijd willen deelnemen aan events rond internationaal ondernemen.

Maar het is ook een uniek webplatform voor organisatoren van events die focussen op internationaal ondernemend Vlaanderen en op zoek zijn naar samenwerking, synergie en extra promotie.

> Ontdek www.veroverdewereld.be.

Branding toolkit

Samen met stakeholders, partners en bedrijven cocreëerde FIT een branding toolkit rond 5 economische domeinen:

 • Life Sciences & Health;
 • Food;
 • Solution Driven Engineering & Technology;
 • Smart Logistics;
 • Sustainable Resources, Materials & Chemistry.

De toolkit biedt foto’s, video’s, handige teksten en facts & figures die Vlaanderen ‘herkenbaar’ maken in het buitenland, onze oplossingsgerichte aanpak benadrukken en ondernemers helpen bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten.

> Maak gebruik van de branding toolkit.

Flanders International Economic Summit

Flanders Investment & Trade (FIT) stelde op 7 mei 2019 de tussentijdse resultaten voor van de internationaliseringsstrategie ‘Vlaanderen Versnelt!’ (2017-2021) tijdens de Flanders International Economic Summit (FIES).

Daarnaast inspireerde FIT de aanwezigen met sprekers zoals Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, minister-president van de Vlaamse Regering, Geert Bourgeois, Heidi Rakels, Sonja Willems, Wim De Waele en Jan Vander Stichele.

> Bekijk de aftermovie FIES 2019.
 

FIT werkt aan vijf Vlaanderen Versnelt!-projecten met steun van EFRO en Hermesfonds

In een wereld die almaar sneller digitaliseert en innoveert, is het geen klein bier om ideeën, producten en diensten vlot in het buitenland aan de man brengen. Daarom lanceerde FIT in februari 2020 vijf nieuwe projecten waarmee we volop de kaart van digitalisering en transformatie van dienstverlening trekken. Deze projecten stellen ons in staat om de noden van bedrijven vlotter te detecteren, nieuwe ondersteuningsvormen te ontwikkelen en de competitiviteit van Vlaanderen aan te scherpen. 

Hieronder de vijf projecten ...

Databeheer voor slimme kennis

Big data is een cruciale bron van zakelijke kennis geworden. Maar om ondernemingen van nuttige markt- en sectorinzichten te voorzien, is een datasysteem nodig dat gegevens doordacht verzamelt, beheert, deelt en rapporteert. FIT blijft hierin groeien. Bedoeling is om onze business intelligence-systemen en big data-applicaties verder uit te breiden. Zo voorzien we onder andere integratie met nog meer partijen en leveren we nog kwaliteitsvollere inzichten op waarmee Vlaamse bedrijven aan de slag kunnen.

Customer journey: klantentrajecten in kaart brengen

Onze customer journey – de manier waarop bedrijven hun weg naar FIT vinden – verandert almaar sneller doordat er steeds meer (digitale) mogelijkheden bijkomen. FIT speelt daar al op in door onze dienstverlening te digitaliseren en af te stemmen op specifieke doelgroepen. In de komende jaren tillen we deze inspanningen nog een niveau hoger door onze klanten beter te leren kennen, fijnmaziger te segmenteren en dit proces te digitaliseren.

Start-ups ondersteunen bij internationalisering

Uit analyses blijkt dat start-ups extra ondersteuning kunnen gebruiken voor hun internationale go-to-marketstrategie. ‘Hoe benader ik een markt het best?’ ‘Hoe bouw ik marktaandeel op in het buitenland?’ ‘Hoe haal ik het maximum uit mijn beursdeelname?’ Het zijn allemaal vragen waarop FIT een antwoord biedt met nieuwe tools. Ook brengen we het Vlaamse start-uplandschap digitaal in kaart om proactievere begeleiding te bieden.

Digitale handel

Als belangrijke exportregio mag Vlaanderen niet achterblijven wat digitale handel betreft. Digitale handel heeft immers een immense impact op hoe bedrijven hun goederen, diensten en informatie produceren, verkopen en onderhouden. Tegelijk botsen ondernemingen almaar vaker op nieuwe vormen van digitaal protectionisme. Om bedrijven optimaal te begeleiden, volgt FIT deze snel veranderende context op de voet.”

Internationalisering van Vlaamse clusters

Clusterorganisaties stimuleren samenwerking binnen een sector vanuit de overtuiging dat dit innovatie versterkt. Dat de Vlaamse clusters dit prima doen, staat buiten kijf. Wel zijn er nog kansen om die innovaties meer en breder te internationaliseren. Daarom werkt FIT aan een methodiek die clusters ondersteunt en richting geeft bij hun internationaliseringsplannen.

 

Om 'Vlaanderen versnelt!' succesvol te implementeren kwam het EFRO-fonds met 800.020 euro en het Hermesfonds met 900.022 euro over de brug in de periode 2017-2019. Voor de periode 2019-2022 is er 800.000 euro uit het EFRO-Fonds en 900.000 uit het Hermesfonds ter beschikking

Meer info over EFRO

  Sam Abosi
  sam.abosi@fitagency.be
  +32 2 504 87 30

  Francis Baert
  francis.baert@fitagency.be
  +32 2 504 88 35