U bent hier

Raad van Bestuur

Flanders Investment & Trade heeft als extern verzelfstandigd agentschap een Raad van Bestuur.


Opdracht

De Raad van Bestuur is o.a. bevoegd voor:

 • het vaststellen van het meerjarig operationeel plan
 • het vaststellen van het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan
 • de jaarlijkse planning en de strategie op middellange en lange termijn
 • de begroting en de financiële rapportering
 • de organisatiestructuur

Meer info over de opdracht en werking van de Raad van Bestuur kan u nalezen in het Intern Reglement van FIT.


Samenstelling

* Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering:

 • Sonja Willems, Voorzitter Raad van Bestuur
 • Claire Tillekaerts, Gedelegeerd Bestuurder FIT
 • Lucrèce Callebaut, Bestuurder en Mede-oprichter Belgian Vietnamese Alliance vzw

 • Joachim Coens, Voorzitter CD&V


* Aangesteld op voordracht van de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werknemers die in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben:

 • Myriam Schepers, Prefamac nv
 • Koen De Ridder, Unizo
 • Luc Luwel, VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
 • Koen Repriels, ACV
   

* Onafhankelijke bestuurders:


* Regeringscommissaris:

 • Karl-Filip Smet, European Policy Advisor