U bent hier

Partners

Oproep structureel partnerschap met FIT

Bent u als ondernemersorganisatie of gemengde kamer van koophandel geïnteresseerd om met Flanders Investment & Trade (FIT) de internationalisering van de Vlaamse economie verder uit te bouwen? Dan wil FIT met u een structurele samenwerking en financiering aangaan.

Wettelijk kader

Op 18 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed tot regeling van de structurele financiering van partnerschappen van ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden met het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) met het oog op de verdere internationalisering van de Vlaamse economie. Het besluit gaat van kracht op 1 december 2016.

Oproep kandidaat partners

FIT lanceert een oproep naar ondernemersorganisaties. Geïnteresseerde kandidaat-partners kunnen hun kandidatuur indienen via een specifiek inschrijvingsformulier.

Vragen over de wijze waarop u uw kandidatuur moet opstellen?

U vindt het antwoord op uw vragen ongetwijfeld via de FAQ of in de presentaties gegeven tijdens de seminaries op 8 en 16 december 2016.

________________________________________________________

FIT werkt momenteel samen met:

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen ze in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

www.vlaio.be

Agoria verenigt de bedrijven uit de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lid-bedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land. Daarnaast biedt ze via haar expertisecentra ook bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie. Voor de belangenverdediging van haar leden bij overheden beschikt de federatie over beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak. 

www.agoria.be

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) is een private stichting, die vanuit de schoot van de industrie zelf, ten dienste staat van de Antwerpse diamantsector. De organisatie opereert vanuit het hart van de diamantwijk, bestuurd door rechtstreeks verkozen leden uit de Antwerpse diamantgemeenschap. 

www.awdc.be

Dankzij haar uitgebreide netwerk in Brussel en het buitenland ontwikkelt en begeleidt Brussel Invest & Export (BIE) de internationalisering van bedrijven. Het zet Brussel vanuit een economisch oogpunt wereldwijd in de kijker. BIE bevordert de Brusselse export door bedrijven te helpen bij hun ontwikkeling op nieuwe markten.

www.invest-export.irisnet.be

Delcredere-Ducroire is de Belgische openbare kredietverzekeraar. Delcredere verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Delcredere voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Delcredere verzekert eveneens politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert ook rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

www.delcredereducroire.be

Het departement Internationaal Vlaanderen - DIV - geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en mobiliseert daartoe alle relevante partners. Het Departement bouwt zo mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving. 

Link: www.vlaanderen.be/int/

essenscia vlaanderen, de Vlaamse afdeling van essenscia, biedt haar ondernemingen informatie, advies en concrete diensten op het vlak van regionale kwesties. Vlaanderen is goed voor bijna 70% van de omzet van de totale sector in België. Bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences zijn in alle Vlaamse provincies aanwezig. De basischemie is de grootste werkverschaffer in Vlaanderen en vooral gevestigd in het Antwerpse havengebied, de Gentse kanaalzone en in het grensgebied.

www.essenscia.be

Fedustria is ontstaan uit de fusie van de federaties Febeltex en Febelhout en vertegenwoordigt de ondernemingen uit de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren realiseren samen een omzet van 10,3 miljard euro met een tewerkstelling van ongeveer 40.300 jobs in 2.030 bedrijven in België. Met andere woorden, een van de belangrijkste sectoren in het Belgische industrielandschap. De missie van Fedustria bestaat erin de ondernemingen van de textiel-, hout- en meubelindustrie te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling en dit door vrijwaring en versterking van hun competitiviteit. 

www.fedustria.be

FEVIA Vlaanderen is een kleine en efficiënte organisatie door en voor de Vlaamse voedingsindustrie. FEVIA Vlaanderen bevordert in de eerste plaats de economische en commerciële belangen van haar leden door het verstrekken van advies, het organiseren van opleidingen en seminaries, het verspreiden van statistieken en economisch onderzoek m.b.t. de Vlaamse voedingsindustrie en al  haar deelaspecten, het voorzien in netwerk-momenten onder haar leden, de ondersteuning van de export en het bevorderen van innovatie en onderzoek.

www.fevia.be

Flanders Cleantech Association (FCA) groepeert de Vlaamse cleantechbedrijvenen ondersteunende actoren tot een stevige Vlaamse Cleantechcluster. FCA streeft hierbij naar maximale uitstraling in het buitenland bij invloedrijke netwerken, nieuwe markten, potentiële investeerders en projecten rond cleantechinnovaties.

www.fca.be

Flanders DC is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. Flanders DC maakt Ondernemend Vlaanderen creatiever en Creatief Vlaanderen ondernemender. Flanders DC zorgt voor een wetenschappelijke onderbouw van haar projecten via een kenniscentrum en probeert haar boodschap via publieksinitiatieven zo breed mogelijk te verspreiden. Voor de geïnteresseerde ondernemer, creatieveling en onderwijsprofessional werkt Flanders DC ook in de diepte. Internationaal is Flanders DC de gangmaker van het Districts of Creativity Netwerk, dat twaalf creatieve regio's in de wereld samenbrengt.

www.flandersdc.be

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Zij helpt hen van bij de prille start tot aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. Ondernemers moeten wel beschikken over een goed businessplan en managementteam. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

www.pmv.eu

UNIZO-Internationaal biedt begeleiding aan KMO's bij hun internationale activiteiten. Dit beperkt zich niet louter tot export. Er wordt ook aandacht besteed aan andere vormen van internationalisering zoals import, investeren in het buitenland of uitvoeren van werken.  UNIZO-Internationaal voorziet ook een infrastructuur voor netwerking waardoor internationale bedrijven met elkaar in contact kunnen treden om ervaringen uit te wisselen. 

www.unizo.be/internationaal

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is een VZW die de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en het imago van producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agroalimentaire sector bevordert in binnen- en buitenland.  Dit gebeurt in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid en in samenwerking met zoveel mogelijk schakels in de keten. 

www.vlam.be

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

www.voka.be