U bent hier

Vlaamse export daalde in maart met 7,5%

Vlaamse regering kent FIT 3 miljoen euro extra steunmaatregelen toe voor internationale ondernemers

Brussel, 15 juni 2020 – Door de coronacrisis is de Vlaamse buitenlandse handel sterk afgenomen, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) vandaag vrijgaf. De Vlaamse uitvoer daalde in maart 2020 met 7,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar en de invoer verminderde zelfs met 11,5%: neerwaartse cijfers die zich niet meer voordeden sinds de crisisjaren 2008 en 2009. De Vlaamse regering onder leiding van minister-president Jan Jambon kende 3 miljoen euro toe aan FIT voor extra steunmaatregelen  voor Vlaamse exporteurs. Dat maakte minister-president Jan Jambon zopas, samen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, bekend tijdens een persconferentie.

Vlaanderen heeft in maart 2020 voor 26,6 miljard euro geëxporteerd: 7,5% minder dan in maart vorig jaar. Het is sinds de crisisjaren 2008 en 2009 geleden dat er zich in één maand tijd nog dergelijke mincijfers aftekenden. Zo ging het in maart 2008 om een terugval van 7,8%. Al kleurden de cijfers voor maart 2009, met een daling van 14,7%, nóg roder. Op het vlak van import noteerde Vlaanderen dan weer een bedrag van 24,53 miljard euro in maart 2020. Dat is een daling van 11,5% tegenover maart 2019 en eveneens in lijn met de cijfers uit crisisjaren 2008 en 2019.

De zwakke maartcijfers hebben ook de exportcijfers voor het volledige eerste kwartaal van 2020 beïnvloed. Die komen 1,9% lager uit dan in dezelfde periode in 2019. Januari en februari waren ook geen topmaanden, met een slome exportgroei van 2% in januari en een bijna-nulgroei in februari. De import tijdens het eerste kwartaal leed dan weer 5,5% verlies tegenover het eerste kwartaal vorig jaar.


Vlaanderen in Europese middenmoot

Ten opzichte van de buurlanden bevinden de Vlaamse exportcijfers van maart 2020 zich ergens in de middenmoot. Op basis van cijfers van de nationale statistiekdiensten stellen we het volgende vast. Nederland zag zijn export iets minder fors teruglopen met een daling van bijna 5%. Duitsland boekte een exportverlies van 8%. In Frankrijk was de terugval heel wat feller: bijna 19%. Ook in Italië liep de export in maart fors terug (-13,5%). Dit is een sterkere daling dan in Spanje (-6%), ook al namen beide landen in een vroeg stadium de strengste lockdownmaatregelen.


Dalende exportbestemmingen

Ruim de helft van het Vlaamse exportverlies in maart 2020 is gelinkt aan vier van Vlaanderens grootste exportmarkten: Nederland, Frankrijk, Italië en het VK (samen goed voor een daling van 3 miljard euro tegenover dezelfde periode vorige jaar). Niet toevallig werden deze markten in een vroeg stadium fel getroffen door de coronacrisis. Enkele cijfers omtrent onze Europese exportbestemmingen. Het Vlaamse exportvolume naar Nederland ging in maart met 14,5% achteruit. Naar Frankrijk daalde onze export met bijna 14%. De Vlaamse uitvoer naar het VK kende een terugval van ruim 10%. Naar Italië zakte onze export met maar liefst 23%. De Vlaams export naar Spanje tekende een verlies van 5,5% op. Voor Polen gaat het om een daling van 2,5%.

Algemeen viel ook de Vlaamse uitvoer naar Azië terug (-15%), met onder meer een daling van 5% van de export naar China. Maar vooral wat het Midden-Oosten (-28,2%) betreft, oogt de exportsituatie negatief in maart 2020. Enige nuancering is wel op zijn plaats: de cijfers leren ons immers dat de Vlaamse exportcijfers voor voornamelijk twee landen – de Verenigde Arabische Emiraten (-31%) en Israël (-33%) – grotendeels verantwoordelijk zijn voor deze opmerkelijke terugval.
 

Groeiende exportbestemmingen

Er zijn ook markten waar de Vlaamse export in maart 2020 een groei kende tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het gaat onder andere om Duitsland (+1,4%), de VS (+5%) en Zweden (bijna +1%). Naar Rusland voerde Vlaanderen zelfs 32% meer uit dan in maart 2019, naar Ierland 83% meer en naar Canada 25% meer. Een sluitende verklaring voor deze – eerder atypische – groeicijfers is moeilijk te geven. Wel valt op dat de exportgroei naar bepaalde landen quasi integraal gestuwd werd door de export van farmaceutische producten.

Tot slot kende ook de export naar Afrika een bescheiden toename (+1,0%).


Vooruitzichten voor april 2020

Voor april voorspelt de Nationale Bank van België een daling van de Belgische uitvoer met 24% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (Maandrapport maart 2020 | Prognoses april 2020).


Extra steunmaatregelen voor internationale ondernemers

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 5 juni 2020 het Corona Exit-plan van FIT goed en gaf groen licht voor de lancering van extra steunmaatregelen voor Vlaamse exporteurs. Het gaat onder meer om een Corona-steunpakket, een Starterspakket internationalisering en een ‘Reboot your export’-pakket. Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade, stelde deze steunpakketten zonet voor tijdens de persconferentie.

Ontdek meer over het Corona Exit-plan, de steunpakketten en de aangepaste dienstverlening van FIT.
 

De internationale handel krijgt zoals verwacht klappen als gevolg van de coronacrisis. Een exportnatie als Vlaanderen is extra gevoelig voor dit soort schokken. Daarom neemt de Vlaamse Regering de nodige maatregelen om bedrijven en starters die inzetten op export, bijkomend te ondersteunen.  Ik ben er zeker van dat we ons met vereende krachten door deze crisis zullen slaan.”

Vlaamse minister-president Jan Jambon

FIT staat Vlaamse exporteurs en startende bedrijven met internationale ambities bij met bijkomende steunmaatregelen en een aangepaste dienstverlening. De boodschap is duidelijk: Vlaanderen versnelt ook in tijden van corona, en FIT staat samen met onze partner klaar om hiervoor de ondersteuning op maat te bieden.”

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT

15 juni 2020