U bent hier

TCI 2019: 4 inspirerende clusterinzichten op een rij

In oktober 2019 streek TCI, ’s werelds grootste clusterconferentie, neer in Antwerpen en tal van andere Vlaamse steden en gemeenten. Experts van over de hele wereld kwamen samen om kennis te delen en ontdekten er de Vlaamse clusters – samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, onderzoekscentra en de overheid.  Wat zijn de belangrijkste clusterinzichten van het moment? En welke ontwikkelingen moeten we in de gaten houden?

We vroegen het aan vier specialisten die op TCI 2019 present tekenden: Marc Van Gastel (Head of Invest bij Flanders Investment & Trade), Annie Renders (Head of Unit Cluster Policy bij VLAIO), Merete Daniel Nielsen (voorzitter van TCI Network) en Patricia Valdenebro (CEO van TCI Network).

1. Samenwerkingsverbanden, zoals clusters, zijn een krachtig instrument om maatschappelijke verandering teweeg te brengen

Merete Daniel Nielsen: “Clusters hebben de kracht om oplossingen aan te reiken voor maatschappelijke uitdagingen, maar dan moeten we onszelf wel durven in vraag stellen en blijven streven naar manieren om onze samenwerkingsverbanden uit te breiden of te verbeteren. Dat kan op veel manieren: nieuwe vaardigheden ontwikkelen, talent aantrekken, innovatie stimuleren en ons concurrentievermogen vergroten … Tijdens de conferentie viel me op dat veel leden van de TCI-gemeenschap momenteel hun inspanningen richten op de overgang naar een groener en duurzamer businessmodel.”

Meer dan ooit concentreert de internationale clustergemeenschap zich op de transitie naar een groener en duurzamer model.

Merete Daniel Nielsen, voorzitter van TCI Network

2. Overheden focussen idealiter op het bouwen en stimuleren van een clustervriendelijk ecosysteem van bedrijven, onderzoekscentra en academische instellingen

Annie Renders: “De taak van de overheid is niet zozeer om zelf clusters uit te bouwen, maar wel om een clustervriendelijk klimaat te creëren waarin bedrijven en kennisinstellingen zelf samenwerkingen op touw zetten. Zo ontstaan en groeien clusters op een organische manier. Daarnaast moeten we bestaande clusters meer laten doorwegen op de publieke agenda. De onderzoeksinspanningen en innovaties van de Vlaamse speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken kunnen bijvoorbeeld veel impact hebben op het concurrentievermogen van onze industrie, maar bieden ook oplossingen voor maatschappelijke problemen.”

Clusters moeten beter ingezet worden bij het vormgeven van de publieke agenda.

Annie Renders, Head of Unit Cluster Policy bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen  

3. Internationalisering moet al vanaf de prille ontwikkeling en opstart van clusters een belangrijke doelstelling zijn

Annie Renders: “Wat mij vooral bijblijft van TCI 2019 is dat er altijd ruimte is om te groeien. Ik sprak er met verschillende aanwezigen over hoe clusters in andere regio’s exportactiviteiten aanpakken, investeringen aantrekken en internationale projecten opzetten. Er liggen nog veel kansen voor het grijpen.”

Marc Van Gastel: “Het is belangrijk om niet alleen in te zoomen op hoe clusters individueel werken, maar ook hoe ze een plaats kunnen krijgen in internationale ecosystemen van bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Zo kunnen we samenwerking stimuleren over de grenzen van landen en culturen heen.”

Er is nog veel onderbenut potentieel voor clusters als katalysator voor internationalisering.

Marc Van Gastel, Head of Invest bij Flanders Investment & Trade

4. Staar je niet blind op perfectie: concrete resultaten bereiken is belangrijker

Patricia Valdenebro: “Als samenwerkingsverband bestaat het gevaar dat je eerst alle puntjes van een clusterdefinitie wil afvinken, vooraleer je aan de slag gaat. Zo riskeer je echter veel vertraging op te lopen, terwijl we met TCI net willen aanzetten tot actie. Wanneer je bezig bent met innovatie, mag je je niet verliezen in details. Focus op wat belangrijk is: actie en resultaten. Breng een groep samen van gelijkgestemde partners – bedrijven, overheden en kennisinstellingen – en begin toe te werken naar gemeenschappelijk doelen. Door samen te werken met anderen, kom je quasi automatisch terecht in een cluster.”

Focus op het behalen van concrete, innovatieve resultaten in plaats van je blind te staren op de specifieke definitie van een cluster.

Patricia Valdenebro, CEO van TCI Network

5. De kracht van samenwerking

Zoals beloofd met onze bijbehorende onlinecampagne “Yes, Together We Can!”, stond TCI 2019 in het teken van internationale samenwerking. Marc Van Gastel: “De TCI-conferentie was de perfecte gelegenheid om samenwerkingen aan te gaan op de lange termijn. Ik hoop dat de internationale contacten, die in Antwerpen zijn gelegd, het pad effenen voor vele technologische innovaties in de toekomst.”

(Her)beleef TCI 2019

Bekijk de aftermovie

 

5 december 2019