U bent hier

Snellere internationalisering van de Vlaamse economie: FIT bezegelt structurele samenwerking met 17 partners

Op 3 oktober 2017 sloot Flanders Investment & Trade (FIT) maar liefst 17 structurele samenwerkingsovereenkomsten met ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en clusters tijdens een officiële ondertekeningsceremonie in het Errerahuis in Brussel.

Niet alleen geven deze partnerships Vlaamse bedrijven een extra duw in de rug om te internationaliseren, ze hebben ook als doel om meer buitenlandse investeringen aan te trekken naar Vlaanderen. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, en Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

17 aanvullende activiteitenprogramma’s

Internationaliseren doet een bedrijf niet in een vingerknip. Integendeel, het is een uitdagend parcours: behalve een vlotte toegang tot informatie hebben ondernemingen ook de juiste contacten en een uitgekiende strategie nodig.

Naast FIT kunnen bedrijven met internationale ambities nog bij tal van andere partners terecht voor advies en ondersteuning. Het resultaat is een breed aanbod aan activiteiten en informatie.

Maar dit mag niet leiden tot een versnipperde dienstverlening. Daarom vervult FIT in opdracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois een coördinerende rol, waar de 17 versterkte samenwerkingsverbanden nauw bij aansluiten. De komende jaren zullen de betrokken partners immers activiteiten organiseren die de dienstverlening van FIT perfect aanvullen. Meer nog: door op grotere schaal samen te werken, neemt de impact van de dienstverlening voor internationaliserende bedrijven ook toe.

Voorbeelden van mogelijke samenwerkingen: gezamenlijke missies en seminaries, de uitwisseling van strategische kennis, en gerichte initiatieven om vestigingen van buitenlandse bedrijven in Vlaanderen te houden.

17 partners voor meer kennisopbouw en duurzame impact

De 17 geprivilegieerde partners van FIT voor de periode 2017-2021 zijn: Agoria, B-Hive, Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry, Belgian-Chinese Chamber of Commerce, DSP valley, essencia, Euka, Cleantech Flanders, Fedustria, Vlaamse-Chinese Kamer van Koophandel, VIL, Flanders.bio, Startups.be, Voka, Unizo en VKWLimburg.

Wat maakt deze partnerships vernieuwend?

De versterkte samenwerking tussen FIT en de 17 geprivilegieerde partners is:

  • volledig ingebed in ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse regering – FIT coördineert de uitvoering van deze strategie;
  • het resultaat van een constructieve onderhandeling met elk van de partners, wat het draagvlak verhoogt;
  • een gelijk verdeelde cofinanciering tussen de partners en FIT;
  • een structureel partnership dat de eerdere samenwerking op projectbasis overstijgt;
  • voor meerdere jaren geldig, meer bepaald voor de periode 2017-2021
  • direct gelinkt aan financiële steun van FIT aan elke partner;
  • gestoeld op concrete doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) – zo kan de impact van de samenwerking gemeten en gekwantificeerd worden.

Vlaanderen wil zo veel mogelijk bedrijven helpen bij hun internationaliseringsplannen. Dit vraagt een brede mobilisering van het economische middenveld. Samen met Flanders Investment & Trade zullen deze 17 partners alvast op middellange termijn de handen in elkaar slaan om onze State-of-the-Art sectoren en bedrijven hun weg te laten vinden op de internationale scène.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Deze partnerships zijn van groot belang. FIT verstevigt de banden met het economisch middenveld. We zijn niet over een nacht ijs gegaan bij het kiezen van mogelijke spelers voor een versterkte samenwerking met FIT. We hebben stevig onderhandeld, opdat iedereen op dezelfde golflengte zou zitten. Dat gebeurde in een positieve sfeer en door constructief in dialoog te gaan. Bovendien hebben alle partners en FIT een duidelijk, gemeenschappelijk doel: de Vlaamse economie slagvaardiger maken en sneller laten internationaliseren. De partnerships vormen daarvoor een solide basis én versterken het imago van Vlaanderen, wat de kansen van Vlaamse bedrijven op de internationale markt alleen maar vergroot. Hartelijk dank aan de partners voor hun engagement, ik kijk alvast uit naar de samenwerking.

Gedelegeerd bestuurder van FIT, Claire Tillekaerts

Meer info

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/partners

3 oktober 2017