U bent hier

Reactie op Handelsvoorstel ‘Thaise tender voor de bouw van een kolencentrale’

Een tweet door Flanders Investment & Trade op 14 december 2020 over een ‘Thaise tender voor de bouw van een kolencentrale’ veroorzaakt reacties.


Context

Het betreft een officiële tender uitgebracht door EGAT, de Electricity Generating Authority of Thailand voor de bouw en oplevering van een kolengestookte elektriciteitscentrale van 600MW in Mae Moh District in de provincie Lampang. De Thaise overheid lichtte hiervan de Belgische ambassade in Bangkok in. Het is de opdracht van Flanders Investment & Trade om Vlaamse bedrijven te informeren over mogelijke opportuniteiten.
 

Over dit project

De beslissing van de Thaise overheid tot bouw van de kolencentrale maakt deel uit van een totaalpakket van energievoorziening, waarvan ook 17,8% hernieuwbare energie (cijfers van 2018)*. Het gaat hier niet over een traditioneel kolencentrale-project. Het maakt deel uit van het energie-transitieplan van Thailand dat inzet op duurzaamheid en hernieuwbare energie.

Voorlopig is Thailand nog zwaar afhankelijk van gas als brandstof – deels uit hun eigen velden. De gastoevoer in Thailand neemt drastisch af. Hernieuwbare energie kan niet tijdig en snel genoeg schalen, dus er is tijdelijke nood aan een kolencentrale om de basisstroomvoorziening af te dekken.

Deze tender is uitgeschreven voor een ‘nieuwe generatie kolencentrale’, op basis van clean coal tech, waarbij de uitstootgassen tot een minimum herleid kunnen worden. In Thaise context is dit een uitzonderlijke investering.

*Volgens IRENA zal het aandeel van hernieuwbare energie groeien naar 37%. De energie-split zal op termijn zijn: natural gas (53%), non-fossil fuels (35%), and coal (12%). Under the new PDP (2018–2037) coal-fired power will only make up 12% of the national generation mix with natural gas making up the balance.


Why does Thailand need coal-fired power plants?

Bron: EGAT

The reason that coal-fired power plant is selected is the necessity to reduce high reliance on natural gas for power generation (70% of Thailand’s generation mix), especially when the natural gas source in the Gulf of Thailand is depleting and there is gas supply cut from Myanmar and Malaysia from times to times for maintenance. The abundant reserve of coal in the world makes the world mostly relies on it for power generation at around 40%. Its price is also cheap, while clean coal technology has been developed to reduce the emission of SO2, NOx, and CO2. The coal power plant using clean coal technology can control emissions below the level that is required by the law. The coal-fired power plant as the baseload will be able to supply the power 24 hours a day

Central to Thailand’s transition to a low carbon economy “is the development of advanced technology as a part of Thailand 4.0. The implementation of smart energy – in particular the smart grid initiative – is a national policy under the Ministry of Energy’s Master Plan.”

Rol voor Vlaamse Cleantech

België heeft haar steenkoolcentrales afgebouwd, maar er is potentieel technologie en kennis bij onze bedrijven om in te kunnen spelen op de vereisten vermeld in de tender. Op die manier kunnen Vlaamse bedrijven die dit wensen bijdragen aan de energietransitie in Thailand, die zowel de bouw van nieuwe centrales, hernieuwbare energie projecten, als de hervorming van het ‘grid’ omvatten.


Extra focus op Climate Tech

De inzet van Vlaamse clean tech wereldwijd kadert in de Science & Tech Strategie van Flanders Investment & Trade. FIT breidt in het voorjaar 2021 de pool van Technologieattachés (TA’s)  - momenteel in New York, Palo Alto, Singapore en Tokio -  verder uit tot 10 Science & Technology Offices.

Deze focussen vooral op Digital Tech, Health Tech en Climate Tech, expertisedomeinen waarmee Vlaanderen antwoorden biedt op socio-economische uitdagingen zoals digitalisering, gezondheid en klimaat.
 

FIT’s aanpak van handelsvoorstellen

FIT signaleert jaarlijks tussen de 250 en 300 handelsvoorstellen aan Vlaamse bedrijven. De kennisgeving door FIT van handelsvoorstellen aan bedrijven, impliceert niet noodzakelijk ook een onderschrijving van de betrokken industrie of commerciële activiteit van de actor die de tender uitschrijft. Het is aan de Vlaamse bedrijven om autonoom te bepalen of ze op een marktvoorstel wensen in te gaan of niet.  

Voor vragen over dit handelsvoorstel, kan u terecht bij Ralph Moreau, Technologieattaché APAC - ralph.moreau@fitagency.com.

15 december 2020