U bent hier

Ondanks COVID-19 houden buitenlandse investeringen in Vlaanderen stand en verdrievoudigt de jobcreatie in Onderzoek & Ontwikkeling

PERSBERICHT – Brussel, 28 januari 2021  

In 2020 lanceerden buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten en creëerden zo 4.717 nieuwe jobs in Vlaanderen. Beide resultaten liggen 13% lager dan in 2019, maar zijn – gezien de coronacrisis – een betere uitkomst dan verwacht en voorspeld. Verder springen enkele opvallende trends in het oog. Zo bereikt het aandeel Europese investeringen in Vlaanderen een historisch peil en tekenen buitenlandse investeerders voor een verdrievoudiging van het aantal nieuwe jobs in Onderzoek en Ontwikkeling. Vlaams minister-president Jan Jambon maakt deze cijfers vandaag bekend op basis van analyses van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt.  

Vier opvallende trends 

In de eindcijfers tekenen zich vier bijzondere tendensen af die een trendbreuk vormen met de resultaten van vorige jaren: 

  1. het aandeel van de Europese investeringen ligt historisch hoog; 
  2. Nederland neemt de koppositie over van de VS, die de voorbij jaren bovenaan de lijst prijkten van belangrijkste herkomstlanden voor investeringen in Vlaanderen; 
  3. ruim twee op de drie buitenlandse investeringsprojecten zijn greenfields, d.w.z. projecten die van nul worden opgestart in Vlaanderen; 
  4. het aantal nieuwe – door buitenlandse investeringen gecreëerde – jobs in Onderzoek en Ontwikkeling is verdrievoudigd ten opzichte van 2019. Een op de vijf jobs was hierdoor gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling.  

Aandeel Europese investeringen historisch hoog 

Het aandeel Europese investeringen in Vlaanderen was nooit eerder zo hoog als in 2020. Met 151 projecten of 67,41% van het totaal aantal investeringen, vormt dit een verdere consolidatie van het al historisch hoge peil van 2019 (67,05%). Europese investeringsprojecten creëerden het voorbije jaar bovendien 3.379 jobs, een toename van 1,41% in vergelijking met 2019. Het aandeel door Europese investeringen gecreëerde jobs bereikte in 2020 zo een recordhoogte van maar liefst 71,63% tegenover 61,89% in 2019.  

Nederland neemt leiding over van de VS als topinvesteerder 

De VS is sinds jaren het belangrijkste herkomstland voor buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Daar kwam in 2020 verandering in: bedrijven uit Nederland nemen – na vijf jaar op de tweede plaats – de koppositie over met 42 investeringsprojecten (18,75%).  

Voor het overige zien we in de top 10 vooral de gebruikelijke herkomstlanden terugkomen: de VS (37 projecten), VK (30 projecten), Duitsland (24 projecten), Frankrijk (23 projecten), China (11 projecten), Japan (10 projecten ) en Zwitserland (5 projecten).  

Buurlanden Nederland, VK, Duitsland en Frankrijk nemen samen meer dan de helft van alle buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen voor hun rekening. Vooral de derde plaats van het VK in de ranglijst springt hierbij in het oog. 2020 is het tweede jaar op rij waarbij Britse bedrijven tot de top 3 van buitenlandse investeerders in Vlaanderen behoren, een resultaat waar de impact van de brexit mee voor iets tussenzit.  

Verder winnen China en Japan, na een eerdere terugval in 2019, opnieuw aan belang. Opvallende nieuwkomers in de top 10 zijn Turkije (samen met Zwitserland op een gedeelde 8e plaats met 5 projecten) en Finland (op plaats 10 met 4 projecten). 

2 op de 3 projecten zijn greenfields 

Ruim 2 op de 3 buitenlandse investeringen in Vlaanderen komen van bedrijven die hun activiteiten in de regio vanaf nul opstartten. Het aandeel van zogeheten greenfield-projecten bedroeg zo in 2020 maar liefst 67,41% tegenover 55,81% in 2019. Het aandeel van fusies en overnames kende een terugval en daalde tot 18,75% ten opzichte van 30,62% in 2019, terwijl de uitbreidingsprojecten bleven hangen op een aandeel van 13,84% (evenveel als in 2019). 

1 op de 5 jobs is gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling  

Op het vlak van economische activiteiten, deden zich geen grote verschuivingen voor. Ook in 2020 investeerden buitenlandse bedrijven op Vlaamse bodem vooral in sales- en marketingactiviteiten (30,36% versus 32,95% in 2019), productie (23,66% versus 19,77%), logistiek (20,54% versus 18,22%) en Onderzoek en Ontwikkeling (19,20% versus 22,48%).  

Opvallend is wel dat het aantal jobs gerelateerd aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling is verdrievoudigd ten opzichte van 2019: van 300 naar 898 (of van 5,57% naar 19,04%). Anders verwoord: van alle extra banen die in 2020 door buitenlandse investeringen in Vlaanderen werden gecreëerd, was 1 op de 5 jobs gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling.  

Aantal nieuwe jobs en projecten blijft op peil 

Ondanks de coronacrisis hield Vlaanderen in 2020 beter stand dan voorspeld op het gebied van buitenlandse investeringen. De nieuw gecreëerde tewerkstelling uit buitenlandse investeringen daalde in 2020 slechts beperkt van 5.384 naar 4.717 banen (een daling van 12,39% tegenover 2019).  

Het aantal nieuwe investeringsprojecten kwam uit op 224 (13,18% lager dan de 258 projecten in 2019). Dit aantal is wel nog steeds het op twee na hoogste van de laatste vijf jaar. Daarenboven ligt dit in lijn met de recentste gemiddelde score (226,4 projecten per jaar, gemeten over vijf jaar).  

Beide resultaten zijn gunstiger dan verwacht: op Europees en wereldwijd niveau werden dalingen van 25% tot zelfs 40% voorspeld.  

Ten opzichte van 2019 ging het totale investeringsbedrag omlaag van 5,20 naar 2,39 miljard euro. Een daling die enerzijds te wijten is aan de wereldwijde economische gevolgen van COVID-19. Anderzijds staan 2018 en 2019 – met totale investeringsbedragen van respectievelijk 4,24 en 5,2 miljard euro – in de cijferoverzichten genoteerd als uitzonderlijke recordjaren, omdat vooral de chemische sector toen vanuit het buitenland ongeziene bedragen in de Vlaamse economie investeerden.  

Het eindresultaat voor 2020 brengt de buitenlandse investeringen in Vlaanderen op het niveau van de periode vlak vóór 2018. 

Quotes  

In de nasleep van de coronapandemie hebben tal van investeringsprojecten vertraging opgelopen door lockdowns wereldwijd. De vooruitzichten van een diepe recessie hebben veel internationale ondernemingen er bovendien toe aangezet om geplande en nieuwe investeringsprojecten te herbekijken. Niettemin houdt Vlaanderen stand als aantrekkelijke investeringslocatie, met name voor innovatieve bedrijven. Zo was 1 op de 5 jobs die hier in 2020 door buitenlandse investeringen werden gecreëerd, gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling.” 

- Claire Tillekaerts (gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade)

Het verheugt me dat Vlaanderen, ondanks de coronacrisis, veerkrachtig standhoudt wat betreft het aantrekken van buitenlandse investeringen. Iets wat daarbij opvalt, is de eerste plaats van Nederlandse bedrijven in de rangschikking van topinvesteerders in Vlaanderen. Dat resultaat bevestigt de uitstekende samenwerking en economische relaties tussen Vlaanderen en onze noorderburen, een verbondenheid waar we met de Vlaamse Regering sterk op inzetten. Daarnaast blijven we uiteraard stevig inzetten op het aantrekken van investeringen uit de overige top-herkomstlanden, zoals de VS, en uit andere landen met bedrijven die een vestiging willen oprichten en groeien in Vlaanderen.” 

- Jan Jambon (Vlaams minister-president)

Perscontact  

Tine Van Valckenborgh
Woordvoerder Flanders Investment & Trade  

E. tine.vanvalckenborgh@fitagency.be
M. +32 499 24 60 93  

Websites 
Over FIT en buitenlandse investeringen in Vlaanderen  

Investeren in Vlaanderen is een interessante zet voor internationale bedrijven. Zo vormt Vlaanderen niet alleen een belangrijk logistiek knooppunt in het epicentrum van de Europese koopkracht, het is ook de place to be voor bedrijven om hun Europese ambities kracht bij te zetten. Verder staat Vlaanderen bekend om de bloeiende interactie tussen de private, publieke en academische sector: een vruchtbare bodem voor Onderzoek & Ontwikkeling en innovatie in geavanceerde technologische niches. Flanders Investment & Trade maakt internationale spelers wegwijs in Vlaanderen, duidt hen op interessante financiële incentives en biedt begeleiding op maat voor investeringstrajecten.  

FIT bevordert internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame manier, als sleutelelement in de sociaaleconomische ontwikkeling van onze regio. Daarbij heeft FIT een tweeledige missie: Vlaamse bedrijven ondersteunen in hun internationale activiteiten en buitenlandse investeerders aantrekken naar Vlaanderen. Bedrijven kunnen een beroep doen op het netwerk van FIT in binnen- en buitenland. Daarnaast verstrekt FIT financiële steun en informatie over uiteenlopende financiële incentives.  

27 januari 2021