U bent hier

Flanders Investment & Trade verwelkomt nieuwe voorzitter raad van bestuur

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois heeft de Vlaamse regering Bruno Segers benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Flanders Investment & Trade. Daarnaast werd een nieuwe raad van bestuur, in functie vanaf 25 januari 2015, samengesteld.

Werden namens de Vlaamse regering als bestuurders aangesteld: Els Brouwers, Jan Verfaillie, Lucrèce Callebaut, Samira Bersoul en Claire Tillekaerts (gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade).

Vier leden van de raad van bestuur zijn aangeduid door de organisaties van werkgevers vertegenwoordigd in de SERV. Het zijn: Alain Bernard, Myriam Schepers, Luc Luwel en Gijs Kooken. Namens de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV zetelen Koen Repriels (ACV) en Medhi Koocheki (ABVV).

Herwig Dejonghe werd aangesteld als regeringscommissaris.

Bruno Segers volgt als voorzitter van de raad van bestuur Christ’l Joris op, die sinds medio 2005 voorzitter was. Flanders Investment & Trade wenst uitdrukkelijk Christ’l Joris te bedanken voor haar grote inzet, haar enthousiasme en het engagement waarmee zij haar taak als voorzitter van FIT altijd heeft opgenomen. Samen met de raad van bestuur heeft zij FIT door moeilijke periodes geloodst en mee gebouwd aan de performante en klantgerichte organisatie die FIT vandaag is.

Flanders Investment & Trade kijkt alvast uit naar de samenwerking met de nieuwe voorzitter en raad van bestuur. De komende jaren beloven, mee onder druk van de budgettaire restricties en de moeilijke economische omgeving, uitdagend te worden. Het FIT-team is paraat om de prioritaire doelstelling van het regeerakkoord, de internationalisering van de Vlaamse economie, maximale invulling te geven.

Quotes

Vlaanderen is als bijzonder open economie sterk afhankelijk van het buitenland als afzetmarkt en als bron van aanvullende kennis en ondernemerschap. Ik kijk sterk uit naar de internationaliseringsstrategie voor onze Vlaamse economie die FIT samen met het economisch middenveld zal opmaken en coördineren.

Geert Bourgeois

In een snel veranderende globale wereld moeten we continu alert zijn om onze kennis en producten optimaal te exporteren. Tegelijkertijd moeten we ook de juiste investeerders blijven aantrekken om het Vlaamse economische weefsel te versterken. Flanders Investment & Trade is een overheidsorganisatie die de voorbije jaren hiervoor ideale structuren en processen heeft uitgebouwd, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Ik ben ervan overtuigd dat mijn jarenlange ervaring binnen multinationale technologiebedrijven en mijn contacten met vele Vlaamse ondernemers kunnen bijdragen om dit beleid efficiënt en met veel daadkracht verder te zetten.

Bruno Segers

In de eerste plaats wil ik iedereen bedanken voor de vele jaren van succesvolle samenwerking: de voorgaande raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder, alle medewerkers van FIT in het binnen- en buitenland. Allen zijn we er ons van bewust dat de internationalisering van de Vlaamse economie een must is om competitiviteit van de Vlaamse economie, en dus onze welvaart, te verzekeren. Niet alleen dit inzicht maar meer nog de mateloze inzet en het enthousiasme van het volledige team van FIT lagen al deze jaren aan de basis van mijn engagement voor FIT. Dankzij haar uitstekende en performante dienstverlening aan de bedrijven ben ik ervan overtuigd dat FIT als overheidsorganisatie een belangrijke maatschappelijke meerwaarde betekent, in het bijzonder voor de Vlaamse KMO’s. Tot slot wens ik ook de nieuwe voorzitter en dito raad van bestuur van FIT alle succes toe in hun taak.

Christ’l Joris

Over FIT

Flanders Investment & Trade (FIT) promoot Vlaanderen als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven en ondersteunt Vlaamse bedrijven bij het internationaal ondernemen. Zij kunnen volop gebruikmaken van de expertise van FIT en van haar nationale en internationale netwerk.

16 januari 2015