U bent hier

FIT en VLAIO bundelen krachten met een nieuw samenwerkingsakkoord

23 juni 2020 - Vandaag ondertekenden Claire Tillekaerts, CEO van FIT en Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO een formeel samenwerkingsakkoord, waarin beide agentschappen hun jarenlange goede samenwerking nóg willen versterken. We willen krachten bundelen om onze dienstverlening nog meer gestroomlijnd en op maat van Vlaamse bedrijven en buitenlandse investeerders aan te bieden.

FIT en VLAIO werken al nauw samen in ondersteuning van Vlaamse ondernemers, het aantrekken van buitenlandse investeerders en in het clusterbeleid. FIT is ervan overtuigd dat we samen nog meer potentieel kunnen aanboren van bedrijven die willen internationaal gaan, en van buitenlandse investeerders die ons innovatief ecosysteem kunnen versterken. In nauwe samenwerking kunnen we ook de internationale valorisatie van Vlaamse innovatie nog versnellen.” 

Claire Tillekaerts, CEO van FIT 

VLAIO engageert zich tot een nauwere samenwerking met FIT volgens zeven krachtige thema’s. Want met een meer gestroomlijnde en gecoördineerde dienstverlening, kunnen we de internationale groeiambities van Vlaamse ondernemers nog beter ondersteunen.”  

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO 

In dit akkoord leggen we 7 krachtlijnen vast waarin we in de toekomst nog sterker zullen samenwerken:

  1. We bieden een gestroomlijnde en gecoördineerde dienstverlening aan. We kennen elkaars dienstverlening en kunnen optimaal naar elkaar doorverwijzen in contacten met bedrijven. We werken samen in de benadering van startups en scale ups met internationaal groeipotentieel, en andere doelgroepen.
  2. We werken samen om buitenlandse investeerders te begeleiden. We werken samen in verschillende stappen van een investeringsdossier, van het samenstellen van een business proposal over de organisatie van site visits voor potentiële investeerders tot after care van bestaande investeerders. Zo vergroten we de kans op nieuwe of uitbreidingsinvesteringen.
  3. We zetten in op de internationalisering van clusters en innovatieve ecosystemen. We organiseren overleg over internationaliseringsstrategieën en wisselen kennis uit over opportuniteiten in binnen- en buitenland.  Zo willen de internationale valorisatie van Vlaamse innovatie versnellen  
  4. We versterken de samenwerking binnen Europese programma’s. FIT en VLAIO willen een maximale toegang van Vlaamse bedrijven tot Europese steunprogramma’s – inclusief de programma’s met derde landen – verzekeren. Ook ondersteunen we Vlaamse ondernemingen bij zakendoen in de Interne Markt.
  5. We stemmen met elkaar af over Vlaams-brede, transversale thema’s. FIT en VLAIO willen samen optimaal inspelen op opportuniteiten rond transversale beleidsthema’s, zoals een integraal industriebeleid, duurzaam groeien dankzij een circulaire economie en succesvol ondernemen in de digitale samenleving.
  6. We versterken elkaars communicatie. Zowel FIT als VLAIO hebben een eigen corporate identity. Om de communicatie naar Vlaamse bedrijven te versterken, delen we elkaars communicatie en doen we bij gezamenlijke initiatieven de bekendmaking gezamenlijk.
  7. We maken werk van datagovernance. VLAIO en FIT werken samen de data-uitwisseling van bedrijven uit op het niveau van de Vlaamse overheid. Dankzij datagovernance kunnen we beter potentieel in groei en internationalisering ontdekken en nog meer dienstverlening op maat aanbieden.
23 juni 2020