U bent hier

2014 was zeer behoorlijk jaar voor buitenlandse investeringen in Vlaanderen

In 2014 detecteerden we 184 nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen voor een investeringsbedrag van 2,77 miljard € en een tewerkstelling van 4.164 jobs. 2014 kent een lichte daling (- 3,6%) wat betreft het aantal investeringsprojecten, maar zowel het investeringsbedrag (+ 45%) als de tewerkstelling (+ 88 jobs) steeg.

Er kan dus gesteld worden dat 2014 een zeer behoorlijk investeringsjaar was. In de laatste 10 jaar heeft Vlaanderen 1.737 projecten binnen gehaald, goed voor een investeringsbedrag van zo’n 20 miljard € en meer dan 38.000 jobs. Voor de laatste 14 jaar komt dat op respectievelijk 2.400 projecten, 24 miljard € en 58.000 jobs.

Onder investeringsprojecten wordt verstaan dat het gaat om lopende investeringsprojecten waarvan in 2014 beslist werd om deze uit te voeren in Vlaanderen. De aangeduide tewerkstellingscijfers slaan op de effectieve directe tewerkstelling die hiermee gepaard gaat. Aangezien het gaat om lopende investeringen spreidt het impact zich hiervan uit over de komende maanden tot maximum een tweetal jaar afhankelijk van de realisatietijd van het investeringsproject. Het grootste gedeelte van de tewerkstelling situeert zich in de logistieke activiteiten (42%), sales & marketing is goed voor zo’n 26%. Productie en R&D zorgen elk voor resp. 12,5% en 11,8% van de nieuwe tewerkstelling. 

De verhouding tussen de greenfields (45%), expansies (27%) en M&A (27%) blijven gelijklopend met 2013. Dit betekent dat de sterke stijging van expansies, die hun aandeel in de totaliteit zagen opveren van 18% in 2012 naar 28% in 2013, zich in 2014 heeft bestendigd. De greenfield investeringen blijven wel stevig hun positie als meest populaire vorm van investeringen behouden: 45% van alle investeringen.

Wat de oorsprong van de buitenlandse investeringen betreft, zien we dat de opmars van de investeringen uit Azië en het Midden-Oosten van vorig jaar, zich in 2014 niet helemaal verderzet. Daar waar er vorig jaar een aandeel van 23% werd genoteerd in de totaliteit van de investeringen, valt dit nu terug op 19%. De Europese investeerders blijven wel verantwoordelijk voor zowat de helft van alle investeringen. De Amerikaanse investeringen, daarentegen, krikken hun marktaandeel wel gevoelig op: van 25% naar 31%. 

De lijst van de top 10 van de landen van herkomst van buitenlandse investeringen geeft een inzicht welke landen de meeste investeringsprojecten voor hun rekening nemen. Meer dan 85% van de buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen zijn afkomstig uit de elf vermelde landen in onderstaande tabel. De Verenigde Staten blijft deze lijst aanvoeren met 54 projecten. De buurlanden scoren traditioneel hoog in deze ranking en bezetten plaatsen 2, 3 en 4. 

Frankrijk herhaalt zijn sterke positie van vorig jaar en legt voor het tweede jaar op rij beslag op de tweede plaats (21 projecten). Nederland is derde met ongeveer evenveel projecten als in 2013 (18). Van de Aziatische investeringen kan enkel China zijn vijfde positie behouden. Japan en India moeten de UK (die een inhaalbeweging heeft gemaakt) laten voorgaan. We zien dat alle drie de Aziatische landen in de top 10 een paar projecten minder tellen dan in 2014. Zweden, die vorig jaar uitzonderlijk niet opdook in de top 10, neemt opnieuw zijn vertrouwde stek in op plaats 9.

Het aandeel van de BRIC landen kent een lichte daling en valt terug op 11,41% (-1,68%) in 2014. Het aandeel van de buurlanden kent ook een daling (-3,50%) maar zijn nog altijd goed voor een derde van alle investeringen (33,15%).

Quotes

Met zijn open economie is Vlaanderen meer dan andere landen en regio’s afhankelijk van de internationale context. 2014 was een behoorlijk jaar voor het aantrekken van buitenlandse investeringen met 184 nieuwe investeringsprojecten voor een investeringsbedrag van 2,77 miljard euro en een tewerkstelling van 4.164 jobs. Gezien de wereldwijde economische terugval mogen we tevreden zijn met deze cijfers. Maar de cijfers tonen ook aan dat we moeten blijven inzetten op het aantrekken van nieuwe, duurzame investeerders, zeker uit groeilanden in Azië en het Midden-Oosten.

Geert Bourgeois

Niet alleen wereldwijd, maar ook binnen Europa zelf wordt de concurrentie bij het aantrekken van investeringen steeds scherper. Buurlanden mikken zeer vaak op dezelfde flagships ter versterking van hun economie en vernieuwing van het industrieel weefsel. Grote buitenlandse investeerders spreiden hun activiteiten over verschillende landen en in die beslissing spelen de voorwaarden en incentives die worden geboden een zeer belangrijke rol. Flanders Investment & Trade kiest daarom duidelijk voor de Vlaamse Slimme Specialisatiestrategie en het transformatiebeleid waarbij wereldwijd gericht wordt gezocht naar bedrijven met die activiteiten die ontbreken in de Vlaamse speerpuntclusters. FIT bouwt zijn diensten op maat aan buitenlandse bedrijven continu en en innovatief verder uit. Zo werd bijvoorbeeld het ‘Welcome Team’ opgericht. Daarin zitten experten van sectorfederaties, werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van clusters, kennisinstellingen en strategische onderzoekscentra. Het ‘Welcome Team’ zal buitenlandse bedrijven nog beter en intensiever begeleiden, ook na de investeringsbeslissing.

Claire Tillekaerts

Over FIT

Flanders Investment & Trade (FIT) promoot Vlaanderen als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven en ondersteunt Vlaamse bedrijven bij het internationaal ondernemen. Zij kunnen volop gebruikmaken van de expertise van FIT en van haar nationale en internationale netwerk.

Perscontacten

Benjamin Muylaert, woordvoerder van Geert Bourgeois, minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Email: benjamin.muylaert@vlaanderen.be | +32 (0)473 95 25 69 | +32 (0) 2 552 60 16

Tom Vermeulen, woordvoerder FIT
Email: tom.vermeulen@fitagency.be | +32 (0)473 89 99 04 | www.investinflanders.com 

9 februari 2015