U bent hier

1.7 miljoen euro extra voor internationalisering Vlaamse economie

Flanders Investment & Trade start het jaar met ambitie. Dankzij extra financiële middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaamse Hermesfonds komt de uitvoering van de internationaleringsstrategie van de Vlaamse economie, Vlaanderen versnelt! in 2018 op kruissnelheid.

Vlaanderen versnelt! beoogt méér Vlaamse bedrijven te doen exporteren én de positie van Vlaanderen als uitvalsbasis voor buitenlandse investeerders te versterken. Met 800.020 euro van EFRO en 900.022 euro van het Hermesfonds extra gedurende 2 jaar schakelt FIT een versnelling hoger in de uitvoering van de strategie. Dit moet de Vlaamse economie wapenen tegen de toenemende concurrentie en Vlaamse bedrijven klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst. FIT werkt hiervoor nauw samen met het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Wat gaat Flanders Investment & Trade doen met het extra budget?

Met de extra financiële middelen wierf FIT midden 2017 enkele projectmedewerkers aan. Zij: 

  • lijsten de belemmeringen op die bedrijven ondervinden bij het internationaal ondernemen. Met deze ‘mapping’ zal FIT het beleid attent maken op bestaande hindernissen en zo aansturen op oplossingen en veranderingen die de concurrentiepositie van Vlaanderen alle kansen geeft.
  • brengen de dienstverlening van de verschillende actoren beter in kaart en optimaliseren deze.
  • stemmen buitenlandse missies beter op elkaar af. Zeker voor uitdagende markten als China, India, Brazilië of de Verenigde Staten is samenwerking essentieel.
  • ontwikkelen - samen met belanghebbenden uit het bedrijfsleven- marketinginstrumenten om de sterktes van de Vlaamse economie op vijf kennisdomeinen internationaal te promoten. Vlaanderen moet haar troeven in het buitenland beter verkopen.
  • spitsen de dagelijkse werking van FIT nog beter toe op de noden van starters en scale-ups uit Vlaanderen, zodat ze alle mogelijkheden krijgen om internationaal door te breken. Een betere detectie van de doelgroep én intensief samenwerking met het ecosysteem zijn hierbij essentieel.

Bekijk hieronder een korte video waarin Claire Tillekaerts toelicht wat FIT inzake Vlaanderen versnelt ! zal realiseren in 2018.

De resultaten van het EFRO/Hermes-project Vlaanderen versnelt! worden opgeleverd midden 2019.

Eind november 2016 keurde de Vlaamse regering het meerjarenplan voor de internationalisering van de Vlaamse economie goed. FIT neemt ten volle de rol van centrale actor en coördinator op voor de uitvoering van deze strategie. Bijkomende Vlaamse en Europese fondsen geven dit plan nu een extra versnellende duw in de rug.”

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president

Internationalisering is een topprioriteit voor onze Vlaamse bedrijven. Ik ben dan ook blij dat we via deze gebundelde Vlaamse en EFRO-middelen de samenwerking tussen het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en FIT kunnen versterken en zo onze bedrijven en clusters nog beter kunnen ondersteunen om hun internationale ambities waar te maken.”

Philippe Muyters, Vlaams minister Werk, Economie, Innovatie en Sport

EFRO-fondsen binnenhalen bevestigt ons dat onze aanpak om de Vlaamse economie versneld te internationaliseren goed zit.  Het komende anderhalf jaar wil FIT, in constructieve samenwerking met het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) veel realiseren. Verbondenheid en dialoog met belanghebbenden zal hierbij essentieel zijn. Ook de 17 structurele partnerschappen die FIT 3 maand geleden afsloot zijn cruciale instrumenten om Vlaanderen versnelt ! te implementeren”. 

Claire Tillekaerts, CEO Flanders Investment & Trade

8 januari 2018