U bent hier

‘Flanders Business Worldwide’: nieuw online netwerk helpt Vlaamse bedrijven om internationaal te scoren

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert samen met de stichting ViW en de ondernemersorganisaties Agoria, UNIZO Internationaal en Voka een nieuwe LinkedIn-groep “Flanders Business Worldwide”. In dit online netwerk kunnen Vlaamse ondernemingen en Vlamingen in het buitenland hun ervaringen en contacten delen.

Uit de recentste Exportbarometer van FIT bleek dat een geschikte lokale partner vinden het belangrijkste knelpunt is bij het internationaal ondernemen. Netwerken en nieuwe contacten leggen is dus een cruciaal onderdeel van zakendoen. Zoveel mogelijk contacten en kennis delen, ervaringen uitwisselen, leidt vaak tot goede zakencontracten op lange termijn.

‘Flanders Business Worldwide’ is een nieuw initiatief dat Vlaamse ondernemers nog meer van dienst wil zijn door hen zoveel mogelijk in contact te brengen met Vlamingen, wonend en werkend in het buitenland, en die bereid zijn persoonlijk zakenadvies en –ervaringen te delen. Dit online netwerk op LinkedIn is een vernieuwing van het vorige zakelijk netwerk “Club Diaspora” (opgericht in 2008 door FIT, ViW en Voka).

Dankzij de keuze voor een LinkedIn-groep kunnen de leden onderling nu snel en eenvoudig contact leggen. ViW heeft maandelijks contact met zo’n 15.000 Vlamingen in het buitenland. Ook het FIT-netwerk, met een vertegenwoordiging in ruim 100 steden wereldwijd, maakt deel uit van de groep. Bovendien telt LinkedIn een ledenaantal van 347 miljoen profielen. Zo is de kans groot dat nog meer Vlamingen verspreid in de wereld de weg vinden naar “Flanders Business Worldwide”.

Vlamingen in het buitenland die lid worden, kunnen in de LinkedIn groep de banden met Vlaanderen versterken, hun zakelijk netwerk en zakenkennis uitbreiden. Bovendien worden ze op de hoogte gebracht van netwerkevents in het kader van economische missies of zakelijke meetings georganiseerd door de partnerorganisaties in het buitenland.

We evolueren alsmaar meer naar een ‘genetwerkte’ samenleving. Daarin delen we volop kennis en ervaringen met zogeheten peers. ”Flanders Business Worldwide” is een nieuwe hulplijn voor de Vlaamse ondernemers om hun zakelijk netwerk en kennis van de lokale markt te vergroten. Ik doe ook een oproep aan alle Vlamingen die wonen en werken in het buitenland, met in het bijzonder in groeimarkten en opkomende markten, om lid te worden. Indien u geïnteresseerd bent om uw zakelijk netwerk wereldwijd uit te breiden en in het delen van uw zakenervaring over de lokale markt, sluit dan zeker aan bij “Flanders Business Worldwide”. Internationaal ondernemend Vlaanderen kan er alleen maar wel bij varen.

Claire Tillekaerts

Over FIT

Flanders Investment & Trade (FIT) bevordert het internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame wijze, als sleutelelement in de sociaal-economische ontwikkeling van onze regio. FIT doet dat door Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun internationale activiteiten en buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen. FIT begeleidt, ondersteunt en stimuleert bedrijven bij het internationaal zakendoen. FIT biedt advies en begeleiding op maat. Bedrijven kunnen een beroep doen op zijn netwerken van contacten in binnen- en buitenland. En FIT verstrekt financiële steun en informatie over uiteenlopende financiële incentives.

Over Vlamingen in de Wereld (ViW)

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenorganisatie voor landgenoten die in het buitenland (willen) wonen, werken en verblijven. VIW onderhoudt via haar wereldwijd en actief netwerk contacten met duizenden uitgeweken Vlamingen. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats. Er moeten zoveel mogelijk nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. VIW biedt hen bovendien persoonlijke service en fungeert als hun spreekbuis. De voorbije decennia groeide de stichting uit tot hét symbool dat de band tussen Vlaanderen, haar emigranten en uitgeweken landgenoten onderling behoudt en versterkt.

Over AGORIA

Agoria - de federatie van de technologische industrie - verenigt de bedrijven uit de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lid-bedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land. Daarnaast biedt ze via haar expertisecentra ook bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen). Voor de belangenverdediging van haar leden bij overheden beschikt de federatie over beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak.

Over Unizo Internationaal

UNIZO, de organisatie voor zelfstandige ondernemers en KMO's is een private interprofessionele werkgeversorganisatie en een sociale partner. Met meer dan 125 aangesloten sectorfederaties en meer dan 85.000 leden, is UNIZO de grootste organisatie voor ondernemers in Vlaanderen & Brussel. De belangrijkste activiteiten van UNIZO zijn: belangenverdediging van ondernemers, verstrekken van informatie en advies en het stimuleren van netwerken tussen ondernemers. UNIZO richt zich op vijf specifieke categorieën: starters, jonge bedrijven, groeiende bedrijven, internationaal actieve bedrijven en bedrijfsoverdracht. UNIZO Internationaal is verantwoordelijk voor bevorderen van internationale handel van de Vlaamse KMO en de samenwerking in Europese en internationale projecten. UNIZO Internationaal staat bovendien voor de KMO-belangenbehartiging op Europees niveau.

Over VOKA

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

12 mei 2015