U bent hier

Klachten over de werking van Flanders Investment and Trade

Heeft u een probleem met de werking en dienstverlening van Flanders Investment and Trade?

Leg uw probleem of situatie voor aan de betrokken dienst of uw contactpersoon van Flanders Investment and Trade. Indien u geen contactgegevens hebt, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier hieronder en uw probleem schriftelijk voorleggen aan de klachtenbehandelaar van Flanders Investment & Trade. We zullen er alles aan doen om via overleg tot een goede oplossing te komen.

Uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen krijgt u een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail. Na ontvangst zullen we uw klacht onderzoeken en u een antwoord aanbieden binnen de 45 kalenderdagen.

Contactgegevens:

Klachtendienst van Flanders Investment and Trade
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
T: 02 504 88 35
E: klachten.iv@fitagency.be

Uw contactgegevens
Uw klacht

Bent u ook niet tevreden met het antwoord van de klachtenbehandelaar of u ontving niet tijdig een antwoord, dan kan u met uw klacht nog terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Overzicht van de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid.