U bent hier

Wat met exportvergunningen na de brexit?

Vlaamse exporteurs komen zelden in aanraking met uitvoerlicenties. De lijst met goederen waarvoor u zo’n exportvergunning nodig heeft, is dan ook eerder aan de korte kant. Denk aan strategische goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten voor civiel en militair gebruik.

Idem dito voor de uitvoer van ruwe diamant naar markten buiten de EU, de zogeheten ‘derde landen’. En voor enkele specifieke bestemmingen zoals Noord-Korea en Rusland gelden economische sancties en handelsembargo’s, waardoor een exportvergunning noodzakelijk wordt voor bepaalde producten.

Beperkte impact

Na de uittrede van het VK uit de EU zal de licentiecontext grotendeels ongewijzigd blijven voor Vlaamse bedrijven, op een paar uitzonderingen na:

  • ruwe diamant;
  • goederen onder embargo;
  • strategische goederen (dual use-producten, civiele wapens en militair materieel).
Ruwe diamant

Exporteert u ruwe diamant naar de Britse markt? Zodra de brexit een feit is, bent u verplicht om – net zoals voor andere landen buiten de EU – een vergunning aan te vragen bij de Algemene Directie voor Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie. Die aanvraag kan u eventueel ook via het Diamond Office in Antwerpen regelen.

Bovendien heeft de brexit mogelijk ook implicaties voor het Britse lidmaatschap van het Kimberley Process (KP), het internationale samenwerkingsverband om conflictdiamanten uit de handel te weren. Naast onze FOD Economie telt de EU nog vijf andere communautaire autoriteiten die de KP-certificaten en verzegeling van ruwe diamant inspecteren.

Een van die controlecentra bevindt zich in Londen. Of dat Londense centrum in de toekomst nog zal kunnen instaan voor de controle van diamanten die de EU binnenkomen of verlaten, hangt af van een eventuele erkenning door het Kimberley Process na de brexit.

Goederen onder embargo

De kans is groot dat het VK de Europese beslissingen en verordeningen omtrent handelsembargo’s ook na de brexit zal overnemen. Zo zullen in de Britse markt dezelfde beperkingen gelden op de uitvoer van bepaalde producten naar landen waarvoor economische sancties van kracht zijn.

Stel, u voert zulke goederen uit naar het VK met als eindgebruikersbestemming een markt die onderhevig is aan handelsbeperkende maatregelen. In dat weinig waarschijnlijke geval zal u na de brexit in het VK een exportvergunning moeten aanvragen.

Strategische goederen: dual use-producten, civiele wapens en militair materieel

Goederen voor dubbel gebruik – de zogeheten dual use-producten – kan u momenteel zonder exportvergunning naar het VK exporteren, met uitzondering van een klein aantal nucleaire en raket-gerelateerde producten. Maar uitgaande van de huidige politieke standpunten wordt het VK na de brexit als een ‘derde land’ beschouwd.

Het gevolg? Telkens u dual use-goederen naar de Britse markt overbrengt, zal u een exportvergunning moeten voorleggen. Wel wordt naar oplossingen gezocht om de administratieve last te beperken. Een van de mogelijke pistes is het toepassen van de Uniale Vergunning 001: de regeling voor de export van dual use-goederen naar onder meer de VS en Canada.

Exporteert u civiele wapens en militair materieel naar het VK, dan heeft u momenteel al een vergunning nodig. Voor dit soort goederen zal het effect van de brexit dus eerder beperkt zijn op het vlak van uitvoerlicenties.
 

Ontdek al onze tips

Hoe kan u zich verder nog voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze andere aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Publicatie: 'BREXIT - een stand van zaken'


Download de publicatie

Deze webpagina kwam tot stand in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie en de dienst Controle Strategische Goederen.

  • Meer weten over exportvergunningen? Neem een kijkje op de website van de dienst Controle Strategische Goederen: www.fdfa.be/csg.
  • Voor meer info over de inspectie van onder meer ruwe diamant, surf naar de website van de FOD Economie: www.economie.fgov.be/nl/ondernemingen.