U bent hier

Vlaamse subsidies ter voorbereiding op de brexit

In de aanloop naar de brexit kunnen de kosten al snel oplopen: marktonderzoek laten uitvoeren, advies inwinnen en de website van uw bedrijf optimaliseren voor internationalisering zijn maar enkele voorbeelden. Zeker voor kmo’s zijn subsidies dan meer dan welkom, en er zijn gelukkig ook heel wat mogelijkheden.

Wie komt in aanmerking?

Voor alle subsidies die in deze fiche worden vermeld, hanteert Vlaanderen de Europese definitie van een kmo. Dat wil zeggen: een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum EUR 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum EUR 43 miljoen.
 

Vlaamse subsidies voor kennisuitbreiding

Kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kunnen kmo’s in Vlaanderen kennis inkopen bij geregistreerde externe leveranciers in de vorm van een opleiding of een advies. In het kader van de brexit kan u bijvoorbeeld op zoek gaan naar een nieuwe afzetmarkt of een opleiding volgen over het vervullen van doauneformaliteiten.

De aanvraag voor deze subsidies is volledig geautomatiseerd en gebeurt online. Kleine ondernemingen ontvangen tot EUR 10.000 subsidie, voor middelgrote ondernemingen loopt dit bedrag op tot EUR 15.000.

Kmo-groeisubsidie

In het kader van de brexit richt de kmo-groeisubsidie zich op bedrijven die zich willen heroriënteren en nieuwe markten willen aanboren naast het VK. De focus ligt hier op strategisch advies. Dat kan via een externe adviseur, maar de groeisubsidie mag ook gebruikt worden om een nieuwe medewerker aan te werven die een strategische impact heeft op uw bedrijf.

De subsidie bedraagt maximaal EUR 25.000 per jaar voor advies en EUR 25.000 per jaar voor de aanwerving van een strategische medewerker. Samen kunnen deze subsidies oplopen tot EUR 50.000 per jaar. Daarom verloopt het toekenningsproces niet online.

Om in aanmerking te komen, moet u in samenspraak met een adviseur van VLAIO een dossier voorbereiden en verdedigen.
 

Start op tijd uw aanvraagprocedure

Uw subsidieaanvraag is enkel geldig indien hij op tijd wordt ingediend. Bij de subsidies voor kennisuitbreiding is dat ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de dienstverlening. Om recht te hebben op de subsidies voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten, moet u uw aanvraag indienen vooraleer u met het project van start gaat.

Voor andere maatregelen, zoals beurzen of de ontwikkeling van een internationale website, moet het dossier 7 dagen voor de aanvang van het project ingediend worden.


Vlaamse subsidies voor het ontwikkelen van internationale bedrijfsactiviteiten

Prospectiereizen

Tijdens een prospectiereis gaat u persoonlijk nieuwe afzetmarkten gaan bezoeken en ontwikkelen. Vlaanderen steunt u hierin door tussen te komen in de reis- en verblijfskosten met een forfaitair bedrag afhankelijk van uw bestemming.

Deze subsidie geldt enkel voor bezoeken aan markten buiten de EU.  Na de brexit kan ook het VK als nieuwe markt geprospecteerd worden.

Ontwikkeling van digitale bedrijfscommunicatie
  • EUR 2250 voor starters, EUR 1500 voor mature organisaties

Deze subsidie richt zich op bedrijven die hun digitale kanalen en productinformatie willen optimaliseren voor internationalisering.

In het kader van de brexit kan het lonen voor uw kmo om zijn horizonten te verbreden naar andere Europese markten naast het VK. Denk hierbij aan de creatie en vertaling van een website of webshop, SEO-optimalisatie, het ontwikkelen van een bedrijfsvideo enzovoort.

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen
  • Niche-evenementen: EUR 3750 voor starters, EUR 2500 voor mature organisaties.
  • Beurzen: maximum EUR 7500 voor starters, maximum EUR 5000 voor mature organisaties.

Elke beurs die is opgenomen in de Duitse Messenplanner wordt beschouwd als een beurs met internationale uitstraling waarvoor subsidiëring kan worden aangevraagd.

Beurzen en andere evenementen die niet in de Messenplanner staan, vallen onder de noemer ‘niche-evenementen’. Dit zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde conferenties in de IT of biotechnologische sector, seminaries of workshops.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet uw organisatie zichtbaar zijn op de beurs of het evenement, bijvoorbeeld door een beursstand of het inkopen van spreektijd.

Internationaal maatwerk
  • Maximum EUR 25.000, waarvan maximum EUR 4.000 personeelskosten

Ondernemingen met een project dat onder geen van de klassieke subsidietypes valt, komen in aanmerking voor een subsidie ‘internationaal maatwerk’.

Deze subsidies gaan bij voorkeur naar projecten in groeilanden en opkomende economieën, maar mits een goede onderbouwing kunnen ook brexitprojecten gesteund worden. Denk hierbij aan creatieve, goed beargumenteerde pilootprojecten of demoprojecten.
 

Meer details

Voor een overzicht van alle subsidies en alle voorwaarden om in aanmerking te komen, surf naar:


 

Ontdek al onze tips

Hoe kan u zich verder nog voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze andere aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Publicatie: 'BREXIT - een stand van zaken'

Download de publicatie

Deze webpagina kwam tot stand in samenwerking met VLAIO.