U bent hier

Subsidie voor uitrustingsgoederen

Deze subsidie is sinds 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Er kunnen dus geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden voor uitrustingsgoederen.

 

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor kmo's.
 • Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade (FIT) de concurrentiepositie van Vlaamse leveranciers versterken door korting te geven aan ontwikkelingslanden die uitrustingsgoederen kopen.
 • Uitrustingsgoederen = machines of uitrusting met een hoge stukwaarde voor gebruik in een fabricageproces, in productie, handel of in andere kapitaalgoederen. 

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo.
 • U levert de uitrustingsgoederen rechtstreeks aan de eindverbruiker.
 • De koopkracht van de buitenlandse koper is onvoldoende om de goederen aan commerciële voorwaarden aan te kopen.
 • De verkoop bevordert de tewerkstelling bij uw kmo.
 • Uw staat in concurrentie met andere aanbieders.
 • U verhoogt uw marktkansen in het land of de regio in kwestie.

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • De steun voor de uitvoer van uitrustingsgoederen is bepaald op 35% van het contractbedrag (maximaal 740.000 euro) met een maximum van 259.000 euro subsidie per project.
 • Voor de Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) is de steun bepaald op 50% van het contractbedrag (maximaal 495.000 euro) met een maximum van 247.500 euro subsidie per project.

 • U dient de subsidie in mindering te brengen van uw prijs onder de vorm van een korting. De korting moet duidelijk op de factuur vermeld staan als subsidie door de Vlaamse overheid.

4. Wat zijn de uitbetalingsvoorwaarden

 • De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven.

5. Hoe uw subsidie aanvragen

6. Nog vragen?

Contacteer Peter Bulckaert, Afdelingshoofd Personeelszaken, Financiën en Kennisbeheer, Flanders Investment & Trade:

T: 02 504 88 14
E: peter.bulckaert@fitagency.be