U bent hier

Marktstudies

Innovatie is een van de motoren die de Zwitserse economie gezond en competitief houdt. Het land creëert hiervoor een breed draagvlak en zet in op ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar evenzeer op de overheid (zowel federaal, kantonnaal als gemeentelijk). Dergelijke investering legt het land geen windeieren, wat ook blijkt uit rankings over innovatie waar Zwitserland telkens bovenaan de lijst staat.

Naast olie & gas, manufacturing, telecommunicatie en mijnbouw, is de bouwmarkt één van de belangrijkste opkomende industrieën in Bolivia. De laatste jaren is deze sector gegroeid met gemiddeld 7%.

Korea is een hoogontwikkeld land met een exportgerichte economie. Met het oog op de toekomst, en om in te spelen op de vierde industriële revolutie, verschuift de focus nu van een exportgericht groeimodel naar opkomende technologieën. De komende jaren zal de Koreaanse overheid heel wat investeren in R&D en innovatie.

Deze studie geeft een overzicht van enkele nieuwe economische groeimotoren voor Zuid-Korea.

Deze marktstudie geeft een overzicht van de voedingssector in Spanje en schetst ook een duidelijk beeld over de noodzaak van machines en uitrusting binnen deze sector.

Voor Vlaamse exporteurs van medische uitrusting bestaan er belangrijke opportuniteiten in Mexico. Het land importeert immers jaarlijks voor +/- 5 miljard USD aan medische uitrusting, medische instrumenten en apparaten. Medische uitrusting en instrumenten uit Vlaanderen kunnen zonder invoerrechten geïmporteerd worden in Mexico.

De automatisering speelt een grote rol in de moderne globale economie. Dit is in Kroatië niet anders. De industriële sector in Kroatië is intensief aan het veranderen en de effecten van een strategisch doordachte herstructurering zijn duidelijk zichtbaar op vele gebieden. Lees meer hierover in deze sectorstudie.

De markt voor doe-het-zelfproducten en -diensten in Duitsland is de grootste in Europa en groeit nog steeds. Ook de online handel heeft in deze branche zijn intrede gedaan. Lees wat de gevolgen en kansen van deze evolutie zijn in de studie van ons kantoor in Stuttgart.

Volgens Balance Consulting, is de ontwikkeling van de verkoop van huishoudelijke apparatuur zwak en de vooruitzichten zijn zelfs nog zwakker. Hoewel er meer toestellen worden verkocht, daalt de omzet. Hoe dit komt en hoe de markt er in Finland op dit ogenblik uitziet, leest u in deze korte paper.

Duitsland is de Europese leider op vlak van fotonica en wereldleider in de subsectoren “industrial lasers”, “litography optics” en “(industrial) Image Processing”. De sector is de laatste 10 jaar enorm gegroeid qua omzet. Zowel voor de uitvoer als voor sourcing zijn de andere Europese landen bevoorrechte partners.

Lees de studie als u meer informatie wil over deze sleuteltechnologie.