U bent hier

Marktstudies

Lees deze beknopte paper over de grootte van wagenparken in Noorwegen en informatie over vakverenigingen, vaktijdschriften en beurzen.

Gekenmerkt door sterke economische prestaties en een uitgesproken business-friendly houding vormt Malta vandaag de dag een kleine, maar moderne republiek voor groeigerichte ondernemers. Marine en maritieme activiteiten leveren al eeuwen een grote economische bijdrage aan het land.

Deze studie belicht het Maltese Yachting, Shipping en Logistics landschap en belicht interessante zakelijke kansen.

Italië is een belangrijke speler in internationale cruisevakanties. Het voorbije jaar kende het land een toename van passagiers in zijn cruisehavens en een stijging van de scheepsaanlopen. Deze studie beschrijft het belang van de Italiaanse cruisesector en de actuele tendensen.

Smart City, een bijzonder populaire term die de laatste jaren veel aandacht kreeg, ook in Frankrijk. De studie belicht deze complexe sector en de ontwikkeling van de Smart City initiatieven in Frankrijk met een overzicht van de Franse Smart City steden.

De Baltische staten zijn van oudsher een transithub van West naar Oost. Deze marktstudie geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste havens in Litouwen, Letland en Estland. Naast een beschrijving van de actviteiten en cargostromen, wordt ingegaan op de vooruitzichten en uitdagingen waarvoor deze havens staan in een veranderde geopolitieke context.

In het algemeen heeft Kroatië een goed transportnetwerk, zowel binnen Kroatië als met de andere Europese landen. Toch is er nog steeds een diepe kloof tussen de verschillende soorten transport. Bijgaande studie tracht een goed beeld te schetsen van de Kroatische logistieke en transportsector.

Door zijn gunstige geografische ligging op het kruispunt van handelsroutes tussen Europa en Azië is Oekraïne een belangrijk doorvoerland. Ondernemingen uit de transportsector en uit de logistieke sector spelen dan ook een grote rol in de Oekraïense economie.

Is uw interesse gewekt? Neem dan even de tijd om deze interessante studie te lezen.

De sterke economische groei van de Chileense economie in de afgelopen 15 jaar betekende een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de logistieke sector. Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Santiago maakte een studie over de huidige situatie. Wat zijn de knelpunten en welke opportuniteiten zijn er voor Vlaamse bedrijven?

Wat is de Jones Act en wat zijn de gevolgen ervan voor de maritieme sector en de baggersector? Lees het in deze studie.

Griekenland is historisch gezien altijd al een sterke scheepvaartnatie geweest. Verneem meer over deze sector in bijgaande studie.

De containervaart werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 1950 en sinds de late jaren 1960 is dit de meest voorkomende vervoersmethode. Ten opzichte van andere verzendmethoden heeft de containervaart vele voordelen. Meer hierover in bijgaande studie alsook een woordje uitleg over de 3 belangrijke gateways in Rusland.

Pagina's