U bent hier

Nieuws

In november 2020 kondigde de overheid van Hongkong aan dat het zou streven naar carbonneutraliteit tegen 2050. Op deze manier tracht Hongkong mee bij te dragen aan de strijd tegen globale klimaatverandering. In het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet om structureel aan dit doel te werken.

Zo werd in eerste instantie het Hong Kong Climate Action Plan 2030+ naar voren geschoven als leidraad om deze uitdaging aan te pakken. De overheid zette ook een website op: “Carbon Neutral @ Hong Kong”, dat tot doel heeft de bevolking te informeren over plannen, acties en projecten rond het terugdringen van milieuvervuiling.

Vanuit het middenveld werd het platform HK2050ISNOW opgericht. Dit heeft tot doel via onderwijs, samenwerking en actie gedragsverandering teweeg te brengen en collectieve actie te mobiliseren voor een koolstofneutraal Hongkong. Dit niet alleen vanuit het perspectief van het tegenhouden van klimaatverandering, maar ook om Hongkong als stad leefbaarder, gezonder en economisch succesvoller te maken.

Iran is momenteel het tweede belangrijkste land in het Midden-Oosten wat de productie van primaire petrochemische producten betreft. De afgelopen decennia heeft de Iraanse petrochemische sector volop ingezet op de ontwikkeling van downstreamsectoren, zoals transport, raffinage en distributie/verkoop van olie en gas. Dankzij een aantal strategische projecten hoopt het land op verdere groei voor een zijn vitale sectoren. 

Het X-HUB Tokyo start-up accelerator programma, georganiseerd door het bestuur van Tokio, bied start-ups informatie voor toetreding tot de markt in Tokio, onder meer door middel van een mentorship programma, lezingen rond legale aspecten en marketing, opties om te netwerken onder start-ups, of met grote bedrijven en venture capital, etc.

Windenergie groeide in de Verenigde Staten aan een recordtempo in 2020, met de installatie van bijna 17.000 megawatt “onshore”. Dat blijkt uit een recent rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie. En ook “offshore” is in volle ontwikkeling.

Waterstof is onuitputtelijk en kent een zeer breed toepassingsgebied. Ook in Polen kan waterstof als brandstof voor de toekomst op de nodige aandacht rekenen. De grootste uitdagingen - zowel technisch als financieel - zijn kwesties gelieerd aan het transport en de opslag. De overheid moet ook het regelgevende kader aanpassen om de markt te kunnen ontwikkelen.   

In Zuid-Californië staan projecten op stapel om een gigantische hoeveelheid lithium in de ondergrond van de Salton Sea, een opdrogend meer, te ontginnen. Dat kan de basis worden van een grootschalige industriële ontwikkeling daaromheen, met batterijproducenten en constructeurs van elektrische wagens. Nu al wordt gesproken over “Lithium Valley”. Superbelegger Warren Buffett en autoconstructeur General Motors zijn er bij betrokken.

Op 22 juni 2021 werd het Circular Economy Portal Luxembourg gelanceerd. Het portaal is een overheidsplatform voor het delen van inzichten in de strategie voor de circulaire economie in Luxemburg en voor het bereiken van publieke en private belanghebbenden.

Hongkong heeft alles in zich om een ecologisch duurzame stad te zijn. Echter, in tegenstelling tot Singapore, is er voorlopig nog maar heel weinig gebeurd op dit vlak. Dit heeft te maken met het sterk commerciële karakter van deze stad en het feit dat de overheid zich nauwelijks inmengt in hoe bedrijven hun activiteiten ontplooien. Omwille van de alsmaar duidelijker wordende globale klimaatverandering komt hier nu eindelijk verandering in.

De ontwikkeling van grote energie-infrastructuurprojecten, ambitieuze doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie, de ontdekking van energiebronnen in het oostelijk Middellandse Zeegebied, de behoefte aan het opzoeken naar alternatieve energiebronnen en de ambitie van Griekenland om tegen 2030 ten minste 32% van zijn totale energie uit hernieuwbare energiebronnen te krijgen hebben het land een aantrekkelijke bestemming gemaakt voor bedrijven actief in alle energie-industrieën.

De Poolse energiesector was traditioneel sterk afhankelijk van steenkool, maar het land toont steeds meer aandacht voor investeringen in groene energie. Dit zorgt ervoor dat flink wat kansen ontstaan voor bedrijven die expertise, technologie, oplossingen en producten aanbieden die kunnen bijdragen aan de energietransitie en het energie-efficiënter maken van zowel bedrijven als particuliere woningen. 

Namibië plant zijn eerste groene waterstofproject in de haven van Luderitz, in het zuiden van het land. Namibië en Zuid-Afrika zijn het best geplaatst om deze nieuwe energiebronnen aan te boren en hopen op miljardeninvesteringen vanuit Europa om dit waar te maken. Beide landen hebben een grote landoppervlakte, wind en vooral de meeste zon van het zuidelijk halfrond. De eerste grote aanbesteding is gepland in november 2021, net voor de COP26-conferentie. 

Oekraïne heeft er een bewogen decennium opzitten en hoewel het land ontegensprekelijk over veel potentieel beschikt, is er zeker nog ruimte voor het verder verbeteren van het zaken- en investeringsklimaat. De overheid - o.m. bijgestaan door de EU en internationale financiële instellingen - is zich hiervan bewust en zet stappen in die richting. Het privatiseringsproces van overheidseigendommen gaat ondertussen verder en biedt kansen aan potentiële investeerders in het land. 

Sinds een decennium is de Spaanse energiemarkt sterk onderhevig aan bedrijfsbewegingen. Grote investeringsfondsen en internationale energiegiganten hebben de meest relevante Spaanse energiebedrijven overgenomen. Is uw interesse opgewekt? Verneem hierna meer over de investeringen in de Spaanse energiesector.

Pagina's