U bent hier

Nieuws

De Hongaarse Vereniging voor Kunststofindustrie (MMSZ) maakt jaarlijks een uitgebreide analyse van de situatie van de Hongaarse kunststofindustrie in het voorgaande jaar. De gegevensverzameling werd uitgevoerd door MMSZ bij meer dan 371 binnenlandse kunststofverwerkende bedrijven, meestal met een productievolume van meer dan 50 ton. In 2019 werd in Hongarije 1,6 miljoen ton kunststoffen in primaire vormen geproduceerd. Het invoervolume is in 2019 met 0,5% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Over het algemeen groeide de kunststofverwerkende industrie met 15,3% in netto-omzet en met 1,4% in volume in 2019.

'LESS' is een nieuwe nul-afvalbezorgingsdienst voor organische huishoudelijke wasmiddelen in bulk.

Het project 'LESS' is in juni 2020 door vrienden ontwikkeld en opgestart. 3 koppels, die sterk geloven in de behoefte aan duurzamere producten en gezondere leefgewoonten, vonden een interessant zakelijk idee in de VS en besloten hun inspanningen en middelen te bundelen. De totale investering bedroeg 1 miljoen roebel.

LESS levert aan huishoudens organische huishoudelijke wasmiddelen in bulk en moedigt hun klanten aan om containers te hergebruiken en afval te verminderen.

Vietnam was één van de eerste landen dat getroffen werd door het coronavirus. De Vietnamese overheid heeft erg snel beperkende maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Desondanks beleeft het land op dit moment een tweede golf. Op 5 augustus staat het totaal aantal bevestigde besmettingen op 672, waarvan 378 personen al genezen verklaard zijn. Er zijn tot nu toe 8 personen overleden ten gevolge van COVID-19, allen tijdens de tweede golf. De Vietnamese overheid probeert de hernieuwde uitbraak onder controle te brengen en heeft daartoe een aantal bijkomende maatregelen genomen.

Op 16 juni werd in Finland de noodtoestand opgeheven. Het land was nooit echt in lockdown, want er werd in vele sectoren gewoon verder gewerkt op afstand of met respect voor social distancing. Nu resteren er nog slechts enkele begrenzingen op reizen en grote evenementen. 

Vanaf 13 juli is het mogelijk om vanuit België naar Finland te reizen zonder 14 dagen in zelfquarantaine te verblijven. Door de recente besmettingscijfers in België is het wel mogelijk dat deze vereiste (zelfquarantaine), terug ingevoerd wordt.

Op 1 augustus 2020 trad het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord (EVFTA) – dat op 30 juni 2020 werd ondertekend - in werking. Vanaf nu is 65% van de Europese export en 71% van de Vietnamese export tariefvrij. In een periode van maximum 10 jaar zal tot 99% van alle tarieven worden geschrapt. 

Litouwen kreeg de coronapandemie vrij goed onder controle dankzij haar lage bevolkingsdichtheid en vroege maatregelen van de regering. In de loop van juli begon het aantal besmettingen echter opnieuw toe te nemen en ondertussen laat het land opnieuw dagelijkse dubbele cijfers optekenen. De economische impact zal aanzienlijk zijn. Het gewone leven herneemt en in de hoofdstad Vilnius lijkt van een (gezondheids)crisis geen sprake, uitgezonderd de quasi afwezigheid van toeristen. Swedbank verwacht een negatieve groei in het tweede kwartaal van minstens 10% en voorspelt optimistisch een krimp van 6,5% in 2020. De voorspellingen van de nationale bank van Litouwen gaan in verschillende scenario's uit van een negatieve groei van meer dan 20% tot 3,4%. Elke week publiceert de Litouwse overheid een lijst met landen waarvoor reisbeperkingen gelden. Er is opnieuw een verbod afgekondigd voor personen die vanuit België naar Litouwen reizen.

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte midden april zijn piek. Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Sinds begin juli is het aantal besmettingen terug beginnen aangroeien en op 29 juli werd voor het eerst de kaap van duizend besmettingen per dag overschreden. Vooral de regio’s rond de grootsteden Tokyo, Osaka, Nagoya en Yokohama zijn zwaar getroffen. Eind juli stonden ze in voor ongeveer 70% van aantal nieuwe besmettingen.

Letland kreeg de corona-pandemie vrij snel onder controle zonder een volledige lockdown, vooral dankzij een lage bevolkingsdichtheid en gerichte maatregelen. De zeer beperkte dagelijkse aangroei van nieuwe gevallen wijst erop dat de pandemie in Letland goed onder controle is, maar de economische impact zal aanzienlijk zijn en wordt verwacht groter te zijn dan in de buurlanden Estland en Litouwen. Burgers van EU-lidstaten, de EER en Zwitserland mogen naar Letland afreizen zonder 14 dagen zelf-quarantaine indien het aantal covid-19 besmettingen de laatste 14 dagen cumulatief niet hoger is dan 15. Personen die vanuit België naar Letland reizen, dienen 2 weken in zelf-isolatie te gaan.

Na een recente toename van het aantal covid-gevallen na aankomst uit het buitenland besliste de regering om aankomsten per vliegtuig en bus te registreren.

Met duizenden aanvragen uit meer dan 130 landen werd de Romware One plotsklaps een wereldhit. De slimme armband van technologiespeler Rombit uit Antwerpen is immers perfect geschikt voor zowel social distancing als contact tracing. Hoe het bedrijf de loodrechte internationale curve in duurzame klantenrelaties en groei omzet, doet CEO Johan Baekelmans uit de doeken in deze Wereldwijs.

De pandemie van het coronavirus heeft het opwaartse groeitraject van de Griekse economie gestopt. Maar de succesvolle beheersing van de pandemie in Griekenland, de geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen sinds begin mei, de expansieve en belangrijke fiscale maatregelen van de regering en de uitgebreide maatregelen van de EU-instellingen, waaronder fiscale, monetaire en regelgevende interventies, zullen naar verwachting de impact van COVID-19 op de economie in 2020 verzachten en tot herstel in 2021 leiden.

Pagina's