U bent hier

Nieuws

Het Japanse Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) heeft aangekondigd dat vanaf oktober 2016 alle zuivelproducten die naar Japan uitgevoerd worden over een gezondheidscertificaat moeten beschikken. Tot nu toe was dit enkel het geval voor zuivelproducten op basis van rauwe melk.

De vakbeurs EUROTOOL (21th International Trade Fair of Machine Tools, Tools, Devices and Equipment for Material Processing) vond voor de 21ste maal plaats in Krakau van 18 tot 20 oktober 2016. Ze richt zich vooral op machines en werktuigen voor de verwerking van materialen en wordt bezocht door spelers uit de Poolse (vooral Zuid-Polen) industrie.

Algemeen wordt aangenomen dat ondernemerschap zeer belangrijk is voor de economische groei van een land. Het is dan ook geen toeval dat -ook op internationaal vlak- heel wat onderzoek wordt verricht binnen dit domein.

Van alle landen van de EU15 heeft België de laagste Bruto-oprichtingsgraagd van ondernemningen. Kanttekening hierbij is echter wel dat er een groot verschil is in regionale ontwikkelingen. Vlaanderen en Brussel zijn de stuwende krachten achter het ondernemerschap in België, terwijl Wallonië relatief achterop hinkt.

'Crain’s Business of Startups' is een jaarlijks seminarie dat focust op het verzamelen van informatie voor start-ups. Het doel is start-ups de nodige ‘tools’ te geven om te kunnen groeien tot succesvolle bedrijven. Crain’s wil start-ups alert maken voor een aantal valkuilen, maar hen terzelfder tijd ook bewustmaken van initiatieven op staatsniveau en federaal niveau (zoals de 'Small Business Services') die hen kunnen helpen. Een aantal interessante weetjes en statements over het leven van een start-up in New York en informatie over wat 'Small Business Services' voor NYC start-ups kan betekenen, leest u hier.

Op 29 en 30 november 2016 wordt in Tunis het Nationaal Ontwikkelingsplan 2016-2020 gelanceerd. Tijdens een internationale conferentie wordt de aankondiging verwacht van 100 PPP-projecten en investeringsprojecten ter waarde van 90 miljard dollar. Ook u kan hierbij aanwezig zijn!

De markt voor civiele (professionele) drones is in volle ontwikkeling en zal de komende jaren wellicht met reuzesprongen vooruit gaan. De tweejaarlijkse UAV SHOW (12-13 oktober 2016) is één van weinige Europese vakbeurzen die zich richt tot de civiele en professionele dronemarkt.

De Europese Unie, Zuid-Afrika en de landen van de SADC (Southern African Development Community) hebben recent een nieuw handelsverdrag ondertekend, dat op 10 oktober 2016 in werking is getreden. Dankzij dit akkoord zal de wederzijdse handel in goederen en diensten gemakkelijker verlopen.

Pagina's