U bent hier

Zwitserland - economische vooruitzichten 2023-2024 (OESO)

De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO en OECD in het Engels) stelde eind november 2022 haar verwachtingen voor de economische groei in Zwitserland bij, naar onder toe.

Zwitserland: macro-economische kerncijfers 2020-22 en 2023-24 (vooruitzichten)

  2020 2021 2022 2023 2024
Groei bbp (in %) -2,5% 4,2% 2,1% 0,6% 1,4%
Werkloosheid (in %) 4,8% 5,1% 4,4% 4,6% 4,5%
Inflatie (cons. price index) -0,7% 0,6% 2,9% 2,5% 1,5%
Overheidstekort (% bbp) -3,1% -0,5% -0,1% 0,1% 0,3%
Overheidsschuld (% bbp) 43,8% 41,2% 42,3% 42,7% 43%

Bron: OECD economic outlook, gepubliceerd op website per 22/11/2022.

De OESO verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) in Zwitserland zal groeien met 0,6% in 2023 en met 1,4% in 2024. In januari 2022 verwachtte de OESO nog dat het Zwitserse bbp met 3% zou groeien in 2022 (nu bijgesteld naar 2,1%) en met 1,8% zou groeien in 2023 (nu bijgesteld naar 0,6%).

Boosdoeners zijn het gebrek aan vertrouwen (omwille van de aanslepende oorlog in Oekraïne) bij zowel de bedrijven als de consumenten, wat leidt tot minder investeringen en tot een lagere private consumptie. Verder leiden de hogere energieprijzen (energiecrisis) en hogere lonen tot algemeen hogere prijzen.

De OESO verwacht dat de Zwitserse inflatie zal dalen van 2,9% in 2022 naar 2,5% in 2023 om in 2024 verder te zakken naar 1,5%. Al bij al, blijft de Zwitserse inflatie binnen de perken, zeker in vergelijking met de EU. Toch verwacht de OESO dat de Zwitserse centrale bank haar monetair beleid verder zal moeten verstrakken en de rentevoeten zal moeten verhogen.

De krapte op de arbeidsmarkt (met een hoog aantal vacatures) zorgt ervoor dat de werkloosheid laag blijft.

Tot slot, blijven de overheidsfinanciën relatief gezond, met een beperkte overheidsschuld rond 43% van het bbp en met zelfs een licht overheidsoverschot ten belope van 0,1% en 0,3% van het bbp in respectievelijk 2023 en 2024.

23 november 2022