U bent hier

WTO: COVID-19 pandemie haalt wereldhandel onderuit

Naar het wereldhandelsrapport van de WTO is het ieder jaar opnieuw reikhalzend uitkijken. Tijdens deze coronapandemie is dat des te meer zo. Bijzondere aandacht gaat ditmaal uit naar de prognoses van de WTO-economen over hoe ze wereldhandel en
-economie in 2020-21 zien evolueren.

 • De wereldgoederenhandel liep in 2019 al terug met 0,1%, met name door spanningen tussen handelsgrootmachten én een slome economische groei.
 • De wereldhandel in commerciële diensten liet in 2019 wél nog 2% toename optekenen.
 • Ramingen gaan ervan uit dat voor 2020 de COVID-19 pandemie de wereldgoederen-handel met 13 à 32% onderuit gaat halen.
 • Zo goed als alle wereldregio’s zullen in 2020 hun handelsvolume zien teruglopen met tweecijferige percentages. De export vanuit Noord-Amerika (-17,1%) en Azië
  (-13,5%) zullen daarbij het hardst worden getroffen.
 • In sectoren als electronica of de automobielnijverheid, gekenmerkt door complexe, multinationale waardeketens, zou de handel zelfs nog sterker kunnen terugvallen.
 • Door de stringente transport- en reisbeperkingen zal de rechtstreekse impact van de pandemie op de internationale handel in diensten nog harder aankomen.
  De vrees bestaat dat de nu misgelopen handel in diensten niet meer wordt goedgemaakt en voorgoed verloren is.
 • Pas in 2021 verwacht het WTO verwacht enig herstel van de wereldhandel, maar dat zal afhangen van hoelang de uitbraak nog voortduurt en hoe doeltreffend de beleidsmaatregelen blijken om de pandemie in te dijken
10 april 2020

Bijkomende informatie