U bent hier

Windenergie-record in de VS

De Verenigde Staten installeerden vorig jaar een recordcapaciteit aan “onshore” windenergie, aan land dus, met bijna 17.000 megawatt ofte 17 gigawatt. Dat staat te lezen in het “Land-Based Wind Market Report” van het Lawrence Berkeley National Laboratory in opdracht van het Department of Energy (het ministerie van Energie), waarover persagentschap Bloomberg rapporteerde.

Cumulatief over alle voorbije jaren is er nu al 122 gigawatt aan windenergiecapaciteit opgebouwd. Daarmee bedroeg het aandeel van wind in de totale “utility-scale” opwekkingscapaciteit – installaties van meer dan 10 megawatt - in de VS in 2020 weliswaar nog steeds maar 11%. Aardgascentrales stonden aan kop, met 43%, gevolgd door kernenergie en steenkool, die beide ongeveer 20% uitmaakten.

Wind wint

Maar wind is duidelijk aan het winnen: windenergie was goed voor 42% van alle nieuw geïnstalleerde capaciteit in 2020, middels een investeringsbedrag van 24,6 miljard dollar.

Zonne-energie kwam op de tweede plaats met 38% van de nieuwe capaciteit, gevolgd door aardgas met ongeveer 20%. In totaal tekende hernieuwbare energie voor 80% van de vorig jaar toegevoegde nieuwe capaciteit.

Het “Land-Based Wind Market Report” leert ook dat windenergie al voor meer dan 10% van de totale elektriciteitsproductie zorgde in 16 van de 50 staten. Zo bijvoorbeeld 57% in Iowa, en meer dan 30% in Kansas, Oklahoma, en zowel North als South Dakota.

In 2020 werden in 25 staten nieuwe windturbineparken op land geïnstalleerd. Texas was koploper, met 4.137 megawatt.

Ook offshore in volle ontwikkeling

De regering van president Biden heeft ambitieuze plannen om het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen. Het streefdoel is dat tegen 2035 de volle 100% van de geproduceerde energie duurzaam moet zijn, om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Onderdeel van de plannen is ook de doelstelling om tegen 2030 zo’n 30 gigawatt offshorewindenergie op te wekken, op zee of op grote meren dus. De eerste commerciële offshorewindboerderij in de VS was de Block Island Wind Farm van 30 megawatt, die in 2016 operationeel werd. Met het recentere Coastal Virginia Offshore Pilot project erbij, staat de offshoreteller op 42 operationele megawatt.

En de pijplijn van offshoreprojecten in diverse stadia van ontwikkeling groeide in 2020 met 24%, tot 35.000 megawatt. Dat staat dan weer te lezen in het “Offshore Wind Market Report”. Een groot project dat momenteel op stapel staat, voorziet 122 turbines, goed voor 1300 megawatt, voor de kust van Montauk, New York. Dat Sunrise Wind dossier ligt momenteel ter studie voor goedkeuring op het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Nog een derde rapport, het "Distributed Wind Market Report", belicht de evoluties in de kleinere installaties bij woningen, boerderijen, bedrijven. (E.P.)

9 september 2021