U bent hier

Wereldbank ziet positieve groei voor MENA-regio in 2018

De Wereldbank publiceerde begin dit jaar een rapport over de economische vooruitzichten voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Terwijl de groei in 2017 er sterk op achteruitging, wordt voor 2018 van een positiever scenario uitgegaan.  

Zwakke groei in 2017 voor olie-exporteurs

De MENA-regio kende naar verwachting in 2017 een economische groei van amper 1,8%, een scherpe daling in vergelijking met 2016 toen de regio nog een groei optekende van 5%.

De lage groei was vooral merkbaar bij de olie-exporterende landen zoals Saudi-Arabië, de VAE en Qatar, en te wijten aan:

 • het terugschroeven van de olieproductie,

 • fiscale maatregelen,

 • toegenomen geopolitieke spanningen, waaronder het diplomatieke conflict tussen Saudi-Arabië, VAE, Egypt en Bahrein enerzijds en Qatar anderzijds.

Daarnaast keerde Iran, na een uitzonderlijk sterke groei in 2016 met 13,4% dankzij de opheffing van een aanzienlijk deel van de internationale sancties tegen het land, in 2017 terug naar een gematigder groeitempo, wat de terugval van het cijfer voor de hele regio mee verklaart.

Olie-importeurs plukken vruchten van hervormingen in 2017

Olie-importerende landen konden een beter resultaat optekenen dan in 2016 dankzij een aantal belangrijke hervormingen en een betere competitiviteit.

 • Egypte zag een toename in industriële productie, investeringen en export, ondersteund door de devaluatie van de Egyptische pond.

 • In Marokko werd de economische groei ondersteund door een sterke prestatie van de landbouwsector, na de droogte van 2016.

De inflatie is in de meeste landen in de regio onder controle, met uitzondering van Egypte, waar de inflatie in november 2017 nog altijd meer dan 25% bedroeg.

Positieve vooruitzichten voor 2018

Voor 2018 trekt de groei van de MENA-regio volgens de Wereldbank opnieuw aan tot 3%.

 • Voor de landen van het Arabische schiereiland wordt een groei van 2,7% verwacht dankzij:
  • een matiging van het fiscale beleid,

  • investeringen in infrastructuur (Expo Dubai 2020, Qatar World Cup 2022),

  • hervormingen die de groei van de non-oil sector stimuleren,

  • groei van consumptie en investeringen.

 • Voor Iran wordt een groei van 4,3% verwacht, dankzij toegenomen investeringen ondanks beperkte toegang tot financiering.
 • In Irak zou een verbetering van de veiligheidssituatie tot meer economische activiteit moeten leiden.
 • Ook voor olie-importerende ziet het scenario voor 2018 er positief uit, dankzij:
  • stijgend vertrouwen bij consumenten en investeerders,

  • toenemende externe vraag,

  • verder herstel van het toerisme.

Risico’s

Een aantal factoren kan een negatieve impact hebben op de groeiprognoses voor de regio:

 • De geopolitieke risico’s blijven hoog en worden bemoeilijkt door intra-regionale diplomatieke spanningen;

 • Olie-importerende landen blijven blootgesteld aan spillover-effecten van de gewapende conflicten in de regio (Libië, Syrië, Jemen);

 • Lager dan verwachte olieprijzen kunnen de groei in olie-exporterende landen fnuiken;

 • Onduidelijkheid over de omvang en duurzaamheid van het hervormingsproces, kan de positieve effecten ervan teniet doen.

Bron:  Global Economic Prospects, The World Bank, January 2018.

12 januari 2018