U bent hier

Waste Management in Croatia

Kroatië moet het hoofd bieden aan vele uitdagingen op het vlak van efficiënt, duurzaam en rendabel afvalbeheer. Deze studie maakt u wegwijs in deze kansrijke sector: de verschillende afvaltypes en hun beheerssystemen, het afvalbeleid, statistische gegevens, info over de verantwoordelijke overheidsinstellingen en relevante wetgeving. 

De huidige situatie vertoont nog flink wat gebreken die een negatieve invloed hebben op het milieu en de volksgezondheid. Het ontbreekt o.m. aan stimuli om de afvalproductie te reduceren. Om de afvalberg te verkleinen is nauwe samenwerking tussen alle stakeholders vereist: producenten, consumenten, lokale overheden en de afvalverwerkers. 

U kan de studie per e-mail aanvragen bij ons kantoor in Zagreb via zagreb@hub.brussels

11 september 2020

Bijkomende informatie