U bent hier

VS zet extra invoertarieven op ‘afgeleide’ staal- en aluminiumproducten

Vanaf 8 februari zal de invoer in de VS van bepaalde afgeleide aluminium artikelen onderworpen worden aan een extra 10%-tarief, en de invoer van bepaalde afgeleide stalen artikelen zal worden onderworpen aan een extra 25%-tarief,

Het Department of Commerce meent dat de bijkomende tarieven nodig zijn omdat volgens haar sprake is van een omzeiling van de bestaande tarieven op staal en aluminium die de VS instelden op 23 maart 2018, in het kader van de "Section 232"-maatregelen die "nationale veiligheidsbelangen" inroepen. Ook de capaciteitsbenutting in de staal- en aluminiumsector, hoewel verhoogd, ligt nog niet stabiel boven de beoogde 80%.

De nieuwe tarieven zijn van toepassing op goederen die aan alle onderstaande criteria beantwoorden:

•            het aluminium of staal vertegenwoordigt gemiddeld 2/3e of meer van de totale kost van het afgeleid product;

•            de import steeg op jaarbasis sinds 1 juni 2018 vergeleken met de twee voorgaande jaren;

•            het volume aan import steeg met meer dan 4% sinds 1 juni 2018;

In de aankondiging wordt opgemerkt dat de invoer van stalen spijkers, spijkers, punaises, golfnagels, nietjes en soortgelijke afgeleide artikelen van juni 2018 tot mei 2019 met 33% is gestegen ten opzichte van juni 2017 tot mei 2018, en met 29% ten opzichte van juni 2016 tot mei 2017.

Evenzo is de invoer van aluminiumdraad, kabels, gevlochten banden, stroppen en soortgelijke artikelen van juni 2018 tot mei 2019 met 152% gestegen ten opzichte van juni 2017 tot mei 2018 en met 52% ten opzichte van juni 2016 tot mei 2017.

"Het is de beoordeling van de minister (van Handel) dat buitenlandse producenten van deze afgeleide artikelen de zendingen van dergelijke artikelen naar de Verenigde Staten hebben verhoogd om de in Proclamatie 9704 en Proclamatie 9705 (de vorige Sectie 232 berichten) opgelegde rechten op aluminium artikelen en stalen artikelen te omzeilen, en dat de invoer van deze afgeleide artikelen de acties die zijn ondernomen om het risico voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten die in Proclamatie 9704 en Proclamatie 9705 zijn gevonden, dreigen te ondermijnen", aldus de verklaring van het Witte Huis.

Impact voor Europa nog onduidelijk

Sommige Europese bronnen in de geviseerde sectoren zijn niet van mening dat de nieuwe maatregelen veel extra effect zullen hebben op de handelsniveaus, die al waren getroffen door de oorspronkelijke Section 232-maatregelen die in maart 2018 waren opgelegd.  Maar de Europese Vereniging van Staalproducenten, Eurofer, is toch op haar hoede, al zal het exacte effect pas na invoering duidelijk worden. "Deze aanvullende tarieven op bepaalde geproduceerde stalen (en aluminium) artikelen zouden inderdaad een domino-effect kunnen hebben op de Europese staalproducenten als de staalverbruikende sectoren in de EU die deze onderdelen naar de VS exporteren, de productie zouden moeten beperken" aldus een woordvoerder van Eurofer.

De nieuwe tarieven zijn niet van toepassing op aluminiumderivaten uit Argentinië, Australië, Canada en Mexico en op staalderivaten uit Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Mexico en Zuid-Korea.

Bovendien kunnen fabrikanten verzoeken om een uitzondering voor een specifiek afgeleid artikel (staal of aluminium) waarvan is vastgesteld dat het niet in voldoende hoeveelheid of redelijke kwaliteit in de VS wordt geproduceerd, of indien de invoer van dergelijk materiaal van cruciaal belang is voor de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen.

28 januari 2020